Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN

25 kwietnia 2017

 

tel. 519-516-446

email: ewawyka@gmail.com

Kraków; dyżur telefoniczny: poniedziałek 10.00-13.00

 

NARODOWY INWENTARZ HISTORYCZNYCH PRZYRZĄDÓW NAUKOWYCH

 

Obszar zainteresowań

Historia nauk matematyczno-przyrodniczych; historia i ewolucja instrumentarium naukowego; arystokratyczne i akademickie kolekcje przyrządów naukowych XV-XIX w.; wytwórczość przyrządów naukowych; muzealnictwo nauki i techniki; popularyzacja nauki.

Wykształcenie

dr nauk chemicznych, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej Uniwersytet Jagielloński (1982); habilitacja, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie (2016)

Zatrudnienie

Od 1.XI 1983  do obecnie: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz dyplomowany, w latach 1995-2012  kierownik Działu Instrumentów Naukowych.
1998 r.- 2015: zastępca dyrektora Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie do spraw merytorycznych.
Od IX 2015 – Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie.

Publikacje

 1. …Ciekawym wiedzieć i widzieć skutki… czyli dzieje i znaczenie kolekcji przyrządów naukowych Stanisława Augusta, Kraków 2015.

Publikacje dotyczące rozwoju instrumentarium naukowego

 1. Ewa Wyka, Najstarsze naczynia chemiczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  z. 7, 1994 r.
 2. Willem Hackmann, Ewa Wyka, X-ray photographs from Poland, Bulletin Scientific Instruments Society, London, 1996.
 3. Ewa Wyka, Pyrometr – nowy nabytek w zbiorach Muzeum UJ, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, z.9, 1998 r.
 4. Ewa Wyka, Kostki wg. J. Napiera – siedemnastowieczny przyrząd kalkulacyjny. Rola i znaczenia w rozwoju metod obliczeniowych, Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, t. II. s. 91-106, 2000.
 5. Ewa Wyka, Kostki obliczeniowe Johna Napiera, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 45/3-4, s. 209-229, 2000.
 6. Ewa Wyka, Kostki wg J. Napiera – wczesny instrument kalkulacyjny w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, z.10, 2000 r.
 7. Ewa Wyka, Muzea nauki i techniki w Chinach, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, z.12, 2002 r.
 8. Ewa Wyka, Ewolucja instrumentów naukowych, w: Polscy twórcy aparatury naukowej, PAU, A. Strzałkowski (red.), Kraków 2006, s. 9-27.
 9. Ewa Wyka, Liquefaction of gases: its history and the problem surrounding the discovery, Proceedings of the XXV Scientific Instruments Symposium, Scientific Instrument Commission International Union of the History and Philosophy of Science, Cracow, 2006, 79- 86.
 10. Inga Keil, Ewa Wyka, Georg Friedrich Brander (1713-1783), Mechanicus in Augsburg, and the King of Poland Stanisław August Poniatowski, Proceedings of the XXV Scientific Instruments Symposium, Scientific Instrument Commission International Union of the History and Philosophy of Science, Cracow, 2006.
 11. Ewa Wyka, Mechanik warszawski Abraham Izrael Staffel ( 1814-1885) i jego wynalazki. Abraham Izrael Staffel, a Varsovian maker, and his inventions, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, z.16, 2008, s. 127-139, także strona internetowa  Polish Contribution  to Computing,  adres:  http://207.203.212.204/EN/HistoryDetail.aspx?c=14
 12. Ewa Wyka, Scientific Instruments and the Legacy of Johannes Broscius – Professor of the Krakow Academy, [w:] European Collections  of Scientific Instruments, 1550-1750, History of Science and Medicine Library, vol. 10, Leiden- Boston 2009.
 13. Ewa Wyka, Małgorzata Taborska, University Museums in Poland, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  z.17, 2009 r. s. 31-38.
 14. Od kunstkamery do osiemnastowiecznego gabinetu naukowego 2010; ebook:  http://wiedzaiedukacja.eu/archives/54787; w wersji elektronicznej jako materiały pokonferencyjne konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu, Portal „Wiedza i edukacja” (e-book).
 15. Ewa Wyka, Stanisław August – protektor nauk i uczonych, Katalog wystawy  Stanisław August ostatni król Polski, Zamek Królewski, Warszawa, 2011.
 16. Ewa Wyka, noty biograficzne: Cham Zelig Słonimski, Abraham Izrael Staffel, Abraham  Stern, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę, Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Warszawa 2015.
 17. Ewa Wyka, Collections of Experimental Natural Philosophy in 18th- century Poland [w:] Cabinets of Experimental Philosophy in Eighteenth-Century Europe, red. Jim Bennett and Sofia Talas, Florence 2013.
 18. Ewa Wyka, Muzea uniwersyteckie i muzea nauki w Polsce [w:] Muzea w Polsce, red. Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2011 (wydanie polskie i angielskie).

Publikacje popularno-naukowe – wybór

 1. Ewa Wyka, Mówiące maszyny. Fonograf – gramofon. 1877-1929, Katalog wystawy Kraków, 2000.
 2. Ewa Wyka, Jakie dziedzictwo i dorobek techniczny jutro? Obszary działania i polityka gromadzenia zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie / Quel patrimoine pour demain? Le choix du Muséee l`Ingénierie urbaine de Cracovie [w:]  Muséologie en Pologne. Muséums, musées des sciences, parc naturels et organismes muséaux, La Lettre de l`OCIM, nr.76, 2001, s. 80-84; edycja w j. polskim i francuskim.
 3. Ewa Wyka, Maciej Kluza, Wystawy interaktywne w Polsce – analiza problemu na podstawie wystawy w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego / L`interactivité dans les musées polonais, analyse d`une expérience au Musée de l`Université Jagiellonique à Cracovie [w:] Muséologie en Pologne. Muséums, musées des sciences, parc natureles et organismes muséaux, La Lettre de l`OCIM, nr.76, 2001 s. 85-81; edycja  w j. polskim i francuskim.
 4. Osiemnastowieczny mikroskop, dziewiętnastowieczny arytmometr – cenne nabytki w zbiorach instrumentów naukowych Muzeum U.J. Alma Mater  12.11. 2001
 5. Marian Smoluchowski we wspomnieniach bliskich i przyjaciół / Marian Smoluchowski as remembered by his relatives and friends, [w:] Marian Smoluchowski 1872-1917. Fizyk taternik – romantyk nauki. Katalog wystawy, Muzeum UJ, 2002, s. 31- 45.
 6. Ewa Wyka, Maciej Kluza, Marian Smoluchowski (1872-1917) – fizyk, taternik, romantyk nauki. Okolicznościowa wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Marian Smoluchowski. Od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej, red. Adam Strzałkowski, Komisja Historii Nauki PAU, Monografie.6, s. 63-73, Kraków 2003; także: Zwoje:  http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje35/text18p.htm
 7. E. Wyka, M. Kluza, Nauki dawne i niedawne. Dydaktyczna wystawa interaktywna w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fizyka w Szkole, nr 1 (2002), s. 56-59.
 8. M. Kluza, E. Wyka, Marian Smoluchowski (1872-1917) – fizyk, taternik, romantyk nauki, Wierchy, nr 68 (2002), s. 306-308.
 9. M. Kluza, E. Wyka, Polscy twórcy aparatury naukowej. Okolicznościowa wystawa czasowa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:]  Polscy twórcy aparatury naukowej, Monografie Komisji Historii Nauki PAU, nr 10 (2006) s. 277-285.
 10. Ewa Wyka, Kwadrant morski – nowy nabytek do zbiorów Muzeum UJ, Alma Mater nr 96, 2007, s. 55-56.
 11. E. Wyka, M. Kluza, W świecie zmysłów, Alma Mater, nr 80 (2006), s. 73-75.
 12. Ewa Wyka, Maciej Kluza, Percepcja edukacyjnych wystaw interaktywnych na podstawie przeprowadzonych ankiet, Muzea dla edukacji – materiały pokonferencyjne, Kraków 2007.
 13. Ewa Wyka, Muzeum Inżynierii Miejskiej – 12 lat działalności, Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zeszyt 3, Kraków 2010.
 14. Ewa Wyka, Od zajezdni tramwajowej do placówki muzealnej i dalej, Materiały pokonferencyjne III Konferencji  muzeów górniczych i skansenów podziemnych, wyd. Muzeum Żup Solnych w Wieliczce.
 15. Marcin Banaś, Ewa Wyka, XVIII- wieczny ekwatoriał – nowy nabytek do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, nr. 147, 2012, s. 10-11.
 16. Ewa Wyka, Przyrządy kriogeniczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, folder okolicznościowy towarzyszący sesji z okazji 130- lecia skroplenia gazów stałych przez K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego, Kraków, wyd. Instytut Chemii UJ, 2013.

Wystawiennictwo: scenariusze i realizacja wystaw

I. Wystawy interaktywne, złożone z modeli edukacyjnych typu hands-on, obsługiwanych przez zwiedzającego i ilustrujące zjawiska lub zagadnienia fizyczne

 1. „Nauki dane i niedawne. Wystawa interaktywna.” Zrealizowana i udostępniana w Muzeum UJ w latach 2000-2005, nadal udostępniana jako wystawa objazdowa. Autorzy wystawy: prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, dr Ewa Wyka, dr Maciej Kluza
 2. „Zabawy z nauką. Wystawa interaktywna.” Zrealizowana i udostępniana w Muzeum Inżynierii Miejskiej w latach 2000-2005; autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, Marek Golonka, dr Iwona Nowak.
 3. „Ogródek nowych słówek. Wystawa interaktywna.” Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, rok 2003.  Autorzy wystawy: Ewa Wyka, Marek Golonka (koncepcja merytoryczna), Łukasz Tabakowski (praca magisterska Łukasza Tabkowskiego, ASP Kraków, opiekun pracy dr hab. Marek Liskiewicz).
 4. „Świat zmysłów. Wystawa interaktywna”, Muzeum UJ, 2006 . Autorzy wystawy: Maciej Kluza, Ewa Wyka.
 5. „Ogród Profesorski Muzeum UJ”–  Collegium Maius, udostępniana od 2009 r. jako wystawa plenerowa; autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, dr Maciej Kluza, Marcin Banaś, dr Małgorzata Taborska, dr Jan Mietelski.
 6. „Wokół koła. Wystawa interaktywna” w Muzeum Inżynierii Miejskiej (od 2010 r.) autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, Marek Golonka, dr Iwona Nowak.
 7. Współrealizacja projektu: „Poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema o nowe przestrzenie edukacji przyrodniczej”, 2014. Projekt realizowany przez zespół pracowników Muzeum Inżynierii Miejskiej  (dr Rafał Sworst, Ewa Wyka, Marek Golonka, Ewelina Jędrychowska) i przez prof. Jacka Rajchela – Wydział Geologiczny AGH.
 8. „Więcej światła. Wystawa interaktywna” ( 2014),autorzy: Ewa Wyka, Piotr Turowski, dr Rafał Sworst, Ewelina Wędrychowska.

II. Wystawy upowszechniające dziedzictwo nauki

 1. „Instrumenty próżniowe w zbiorach Muzeum UJ”, 1997 r. Autor wystawy: Ewa Wyka.
 2. „Pionierzy radiologii krakowskiej. W stulecie”. Muzeum UJ 1996 r. Autorzy wystawy: Ewa Wyka, dr Andrzej Urbanik.
 3. „Blaski chirurgii krakowskiej”, Muzeum UJ, 2002. Autorzy wystawy: Ewa Wyka, dr Ryszard Gryglewski.
 4. „Polscy wytwórcy aparatury naukowej”, wystawa towarzysząca sesji naukowej, 2003. Autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, dr Maciej Kluza.
 5. „Uczony i jego pracownia”, Muzeum UJ, 2009. Autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, Anna Jasińska.
 6. „Przyrządy z uniwersyteckich pracowni XX wieku”, Muzeum UJ, 2012. Autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, dr Małgorzata Taborska.
 7. „Marian Smoluchowski 1872-1917. Fizyk, taternik, romantyk nauki”, Muzeum UJ, 2002. Autorzy wystawy: dr Ewa Wyka, dr Maciej Kluza.

Organizacja konferencji międzynarodowych

 1. Konferencja Scientific Instrument Society, 10-14 V 1993, Muzeum UJ, Kraków
 2. Współudział w organizacji międzynarodowej sesji wyjazdowej  Office de Coopération et d’Information Muséographiques (OCIM), Muzeum UJ, Kraków 2000
 3. XXV Scientific Instrument Symposium, Scientific Instrument Commission (SIC) of the International Union of the History and Philosophy of Science (IUHPS); temat:  East and West: The Common European Heritage, 10-14 września 2006, Muzeum UJ, Kraków
 4. Annual Conference Middle European Union of Technical Museums, listopad 2007, Kraków, Muzeum Inżynierii Miejskiej
  Konferencja „Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu”, (wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Warszawa, grudzień 2010
 5. Annual Conference Middle European Union of Technical Museums, 14-17 X. 2014 Kraków, Muzeum Inżynierii Miejskiej
  The International Committee for Museums and Collections of Science and Technology International Council of Museums (CIMUSET ICOM),  Muzeum Inżynierii Miejskiej,  6-11 IX 2015
 6. Konferencja „Interakcja – Integracja”, Muzeum Inżynierii Miejskiej, III 2016: konferencja w trakcie przygotowania wspólnie z Komitetem Programowym.

Stypendia naukowe

 1. Stypendium Soros Fundation, Oxford Museum of the History of Science, Oxford, X. 1995. Wyjazd studyjny z zakresu historii instrumentarium chemicznego i fizycznego.
 2. Stypendium Rządu Amerykańskiego International Visitors Programme, maj- czerwiec 1998.  Objazd naukowy amerykańskich muzeów nauki i techniki – konsultacje w zakresie organizacji wystaw interaktywnych, zagadnień muzealnych (dokumentowanie, konserwacja i przechowywanie zbiorów), funkcjonowania i przepisów prawnych muzeów amerykańskich.
 3. Research Travel Grant, Bakken Library and Museum, Minneapolis, maj 2003. Pobyt studyjny, badania w zakresie historii rozwoju instrumentarium fizycznego, organizacji programów dydaktycznych i popularyzatorskich w muzeach nauki.

Członkostwo w organizacjach naukowych

I. Instytucje międzynarodowe

 1. International Council of Museums, od 2000 r.
 2. The International Union for History and Philosophy of Science and Technology – Scientific Instrument Commission, od 1995 r.
 3. Scientific Instrument Society, od 1995 r.
 4. Middle-European Union of Technical Museums, od 2000 r.
 5. Universeum network, od  2004 r.
 6. Antiquarian Horological Society od 2005 r.
 7. The International Society of Antique Scale Collectors, od 2005 r.

II. Instytucje krajowe

 1. Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, od 1999 r.
 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, od 1992 r.
 3. Komitet Polski ICOM (International Council of  Museums), od 2000 r.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT