Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 24 maja 2017

10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 24 maja 2017 o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Porządek posiedzenia:

1. Wykład pt. “Ludwik Chrobak – krystalograf. Okres krakowski” przedstawi dr Alicja Rafalska-Łasocha (Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej, Wydział Chemii UJ).

2. Dyskusja.

Łączę wyrazy szacunku,
prof. dr hab. Michał Kokowski
sekretarz Komisji Historii Nauki PAU

Arrow Button Wróć