Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

18 lutego 2014

Analecta

Redakcja

tel. +48 226572864

pok. 245

red. nacz. – prof. dr hab. Halina Lichocka

zastępca red. nacz. – dr Jarosław Kurkowski

sekr. red. mgr Dorota Kozłowska

członkowie redakcji:

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN

Ernst Homburg (Holandia)

dr hab. Jan Piskurewicz, prof. PAN

dr Paweł Komorowski

Sona Strbanova (Czechy)

Éva Vámos (Węgry)

prof. dr hab. Leszek Zasztowt

 

Czasopismo "ANALECTA. Studia i Materiały z Dziejów Nauki" powstało w 1992 r.

Publikuje rozprawy i materiały z zakresu szeroko rozumianych dziejów nauki polskiej i światowej.

Spis zawartości kolejnych tomów

ANALECTA Formularz Recenzji

Arrow Button Wróć