Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 30 stycznia 2020

21.01.2020

Dnia 30 stycznia 2020 roku o godz. 13.30, w sali A 27 Instytutu Historii Nauki PAN, odbędzie się kolejne spotkanie Seminarium historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego. Wystąpi dr Natalia Borys z Deutsches Historisches Institut, obecnie pracująca na Uniwersytecie Genewskim, z tematem Voyages, voyages…How Ukrainian Soviet historians travelled to the PRL in the 1960s-1980s. Referat […]

Seminarium z historii matematyki, 20 stycznia 2020

13.01.2020

Szanowni Państwo, zapraszam na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki, które odbędzie się 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek). Na seminarium dr Ryszard Miszczyński wygłosi referat: Intuicyjny formalizm Stanisława Leśniewskiego. Korzystając z okazji, że jest to pierwsze spotkanie Zespołu w tym roku kalendarzowym, składam wszystki Uczestnikom i Sympatykom naszego seminarium licznych sukcesów naukowych w 2020 roku. Miejsce […]

Seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 14 stycznia 2020

09.01.2020

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 14 stycznia 2020 r. o godz. 13.00. Program: Maria Turos – O nauczaniu sztuki położniczej  w Polsce w XVII – XIX w. […]

4–8 maja 2020, Będlewo – XXXIV Konferencja z Historii Matematyki

07.01.2020

Kolejna, XXXIV Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Instytutu Matematycznego PAN (Centrum Banacha) w Będlewie w dniach 4–8.05.2020. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki, czy też historia matematyki światowej. Zalecany jest przyjazd do Będlewa w niedzielę 3 maja […]

Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

10.01.2020

Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”. Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. Rejestracja dotyczy […]

Seminarium z historii matematyki, 13 stycznia 2020

21.01.2020

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii matematyki , które odbędzie się 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek). Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN przedstawi referat: Instrumenty i modele w dydaktyce matematyki. Miejsce i czas spotkania: Instytut Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106), Kraków, 13 I 2020, godz. 12.15–14.00.

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 15 stycznia 2020

07.01.2020

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się 15 stycznia 2020 (środa) o godz. 14.00, w sali A27 w Pałacu Staszica. Mgr Justyna Rogińska (Uniwersytet Zielonogórski) wygłosi referat: Rodzina astronomów Kirchów na przełomie XVII i XVIII w. – od tradycji cechu do instytucji naukowej.

Seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 17 grudnia 2019

13.12.2019

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 17 XII 2019 o godz. 13.00. Program: Małgorzata Marcysiak – Geneza i rozwój opieki geriatrycznej w Polsce – wstępne ustalenia. Hanna Bojczuk […]

Seminarium z historii matematyki, 16 grudnia 2019

11.12.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki. W ramach seminarium w dniu 16 grudnia 2019 r. będzie miał miejsce panel dyskusyjny na temat warszawskiej szkoły matematycznej. Przewidziane są trzy wystąpienia: Stanisław Domoradzki, Wprowadzenie w tematykę w oparciu o plakaty prezentowane w Senacie RP w dniu 8 maja b.r. Wiesław Wójcik, Specyfika warszawskiej szkoły matematycznej. Danuta […]

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 19 grudnia 2019

11.12.2019

Seminarium z historii oświaty i kultury umysłowej odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godzinie 13, Pałac Staszica, sala A 27.  Wystąpi dr Alicja Urbanik-Kopeć z tematem “Najbiedniejsze w świecie istoty”. Tożsamość i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim (1830-1914) w kontekście zmiany społecznej i kulturowej. Dyskusja nad projektem badawczym.


Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT