Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 22 listopada 2017

10.11.2017

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 22 listopada 2017 o godz. 16.15 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: Wykład pt. “Leon Petrażycki. Życie i dzieło. (Z okazji 150. rocznicy urodzin)” ​przedstawi: Prof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów) Dyskusja. ​Sekretarz  Komisji Prof. dr hab. ​Michał […]

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie

30.11.2017

Rada Naukowa IHN PAN na posiedzeniu 26 października 2017 otworzyła rekrutację uzupełniającą na studia doktoranckie. Dokumenty można składać od 1 listopada do 31 grudnia 2017. Zajęcia rozpoczną się od semestru letniego. Czesne za semestr wynosi 2000 PLN. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym oraz nowy program studiów znajdują się w zakładce Studia Doktoranckie.

Kolejne posiedzenia seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 23 listopada i 14 grudnia 2017

27.10.2017

Kolejne posiedzenia seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego odbędą się: 23 listopada 2017 roku, Pałac Staszica, pok. A 27, godz. 14.30. Wystąpi dr Andrzej Skalimowski z tematem: Konstruowanie po wojnie statusu architekta jako twórcy poprzez zmianę programu studiów i wprowadzenie upaństwowionych biur projektowych 14 grudnia 2017 roku, Pałac Staszica, pok. A 27, godz. 14.30. […]

Seminarium pt. “Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki”, 25-26 listopada 2017

13.10.2017

Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke zaprasza na cykliczne seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych […]

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 26 października 2017

11.10.2017

Najbliższe seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego odbędzie się 26 października 2017 roku w sali A 27. Wystąpi mgr Małgorzata Wasiukiewicz-Rogulska, która przedstawi temat: Kobieta i dziecko w utopiach końca XVIII – początku XX wieku.