Seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 14 stycznia 2020

17.04.2020

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 14 stycznia 2020 r. o godz. 13.00. Program: Maria Turos – O nauczaniu sztuki położniczej  w Polsce w XVII – XIX w. […]

4–8 maja 2020, Będlewo – XXXIV Konferencja z Historii Matematyki

17.04.2020

W związku z epidemią koronawirusa XXXIV Konferencja z Historii Matematyki została odwołana. Nowy termin konferencji to 17-21 maja 2021 roku. Kolejna, XXXIV Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Instytutu Matematycznego PAN (Centrum Banacha) w Będlewie w dniach 4–8.05.2020. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, […]

Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

03.02.2020

Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”. Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. Rejestracja dotyczy […]

Seminarium z historii matematyki, 13 stycznia 2020

17.04.2020

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii matematyki , które odbędzie się 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek). Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN przedstawi referat: Instrumenty i modele w dydaktyce matematyki. Miejsce i czas spotkania: Instytut Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106), Kraków, 13 I 2020, godz. 12.15–14.00.

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 15 stycznia 2020

17.04.2020

Zapraszamy na kolejne seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się 15 stycznia 2020 (środa) o godz. 14.00, w sali A27 w Pałacu Staszica. Mgr Justyna Rogińska (Uniwersytet Zielonogórski) wygłosi referat: Rodzina astronomów Kirchów na przełomie XVII i XVIII w. – od tradycji cechu do instytucji naukowej.

Seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 17 grudnia 2019

17.04.2020

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 17 XII 2019 o godz. 13.00. Program: Małgorzata Marcysiak – Geneza i rozwój opieki geriatrycznej w Polsce – wstępne ustalenia. Hanna Bojczuk […]

Seminarium z historii matematyki, 16 grudnia 2019

11.12.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki. W ramach seminarium w dniu 16 grudnia 2019 r. będzie miał miejsce panel dyskusyjny na temat warszawskiej szkoły matematycznej. Przewidziane są trzy wystąpienia: Stanisław Domoradzki, Wprowadzenie w tematykę w oparciu o plakaty prezentowane w Senacie RP w dniu 8 maja b.r. Wiesław Wójcik, Specyfika warszawskiej szkoły matematycznej. Danuta […]

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 19 grudnia 2019

11.12.2019

Seminarium z historii oświaty i kultury umysłowej odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godzinie 13, Pałac Staszica, sala A 27.  Wystąpi dr Alicja Urbanik-Kopeć z tematem “Najbiedniejsze w świecie istoty”. Tożsamość i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim (1830-1914) w kontekście zmiany społecznej i kulturowej. Dyskusja nad projektem badawczym.

Seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL) i Manuscripta.pl (IHN PAN), 9 grudnia 2019

06.12.2019

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) zapraszają na kolejne połączone seminarium, podczas którego dr Krisztina Rábai z Uniwersytetu Segedyńskiego przedstawi referat „…quodlibet folium chartae habet suum signum, per quod significatur, cuius aedificii aut molendini est charta” (The beginnings of paper-making in East-Central Europe at the turn of […]

Seminarium z historii matematyki, 9 grudnia 2019

11.12.2019

Kolejne seminarium z historii matematyki odbędzie się 9 grudnia 2019 r. Dr Danuta Ciesielska i Joanna Zwierzyńska przedstawią referat pod tytułem “Getyńskie doktoraty Polaków. Wprowadzenie“. Miejsce i czas spotkania: Instytut Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106), Kraków, 9 XII 2019, godz. 12.15–14.00.


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT