Uroczystość ogłoszenia laureata nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku

27.09.2017

Piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki o historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku, została uroczyście rozstrzygnięta w Płońsku dnia 25 września 2017. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i otworzyło ją powitanie gości przez pana Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Miasta Płońska. Ceremonii towarzyszył […]

Pożegnanie Profesora Edwarda Potkowskiego

07.08.2017

Ze smutkiem żegnamy zmarłego 31 lipca 2017 roku   Profesora Edwarda Potkowskiego   znakomitego historyka epoki Średniowiecza, znawcę historii kultury i piśmiennictwa, dziejów książki i księgozbiorów średniowiecznych, kodykologa i paleografa wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów i przyjaciela naszego Instytutu. Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, członkowie Rady […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

17.07.2017

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.   WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko asystenta w IHN PAN może być osoba, która: korzysta z pełni praw […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

17.07.2017

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.   WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko asystenta w IHN PAN może być osoba, która: korzysta z pełni praw […]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

17.07.2017

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.   WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko adiunkta może być osoba, która: korzysta z pełni praw publicznych; nie była […]