Seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL) i Manuscripta.pl (IHN PAN), 21 lutego 2018

15.02.2018

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) zapraszają na kolejne połączone seminarium, podczas którego dr Paweł Figurski wygłosi referat pt. Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godz. 16:00 w Pałacu Staszica, w sali A27 (dawna 19C).

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

05.02.2018

W dniu 5 lutego 2018 roku Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stypendium naukowe w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki “Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895-1933)” (nr 2017/25/B/HS3/02420) przyznała stypendium Pani mgr Joannie Zwierzyńskiej.

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 22 lutego 2018

04.02.2018

Najbliższe seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r. w Pałacu Staszica, pok. A 27 (dawne 19). Wystąpi dr Teresa Gumuła z tematem Kwestie nauczycielskie na łamach “Przeglądu Historyczno-Oświatowego”. Na  70-lecie  czasopisma.

Szkoła letnia Central Eurpean University w Budapeszcie

04.02.2018

Central Eurpean University w Budapeszcie zaprasza do wzięcia udziału w szkole letniej The Biological and the Social between 1900 and today, która odbędzie się w dniach 16-21 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje: https:// summeruniversity.ceu.edu/ biological-2018. 

O astronomii w Anglii Shakespeare’a w Centrum Nauki Kopernik

24.01.2018

Prof. Jarosław Włodarczyk został zaproszony do przedstawienia wyników badań nad recepcją astronomii heliocentrycznej w Anglii Williama Shakespeare’a w cyklu wykładów „Spotkanie z naukowcem”, odbywających się co miesiąc w planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykład odbędzie się 8 lutego o godz. 19.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach „Nieba Kopernika”: http://www.niebokopernika.pl/spotkania-z-naukowcem/