Spotkanie Zespołu Historii Matematyki, 23 października 2017

05.10.2017

Szanowni Państwo, Zapraszam na pierwsze w tym roku akademickim  spotkanie Zespołu Historii Matematyki. Odbędzie się ono 23 października 2017 (godz. 12.15-14) w Instytucie Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106) w Krakowie. Na seminarium referat pt. “Stanisław Kamiński (1919–1986): logik, historyk logiki i filozof logiki” wygłosi prof. Gabriela Besler. Równocześnie pragnę podziękować gospodarzowi naszego czerwcowego […]

Zaproszenie na seminarium doktoranckie z zakresu historii medycyny, 10 października 2017

05.10.2017

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium zatytułowane: Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku Seminarium odbędzie się dn. 10.X 2017 r. o godz. 13.00. ZAPROSZENIE i PROGRAM SEMINARIUM

Uroczystość ogłoszenia laureata nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku

27.09.2017

Piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki o historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku, została uroczyście rozstrzygnięta w Płońsku dnia 25 września 2017. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i otworzyło ją powitanie gości przez pana Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Miasta Płońska. Ceremonii towarzyszył […]

Pożegnanie Profesora Edwarda Potkowskiego

07.08.2017

Ze smutkiem żegnamy zmarłego 31 lipca 2017 roku   Profesora Edwarda Potkowskiego   znakomitego historyka epoki Średniowiecza, znawcę historii kultury i piśmiennictwa, dziejów książki i księgozbiorów średniowiecznych, kodykologa i paleografa wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów i przyjaciela naszego Instytutu. Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, członkowie Rady […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

17.07.2017

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.   WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko asystenta w IHN PAN może być osoba, która: korzysta z pełni praw […]