Kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki, 29 maja 2017

23.05.2017

Szanowni Państwo, Zapraszam na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki. Odbędzie się ono 29 maja 2017 (godz. 12.15 – 14) w Instytucie Matematyki UJ (ul.Łojasiewicza 6, sala 1106) w Krakowie. Na seminarium ks. prof. Jerzy Dadaczyński przedstawi referat “O niektórych filozoficznych problemach podstaw matematyki”. Równocześnie zapraszam na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Zespołu. Będzie ona […]

Seminarium Manuscripta.pl (IHN PAN) i Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL PAN), 24 maja 2017

13.05.2017

Pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) oraz Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego dr Jerzy Kaliszuk wygłosi referat pt. Księgozbiory klasztorne w Polsce późnośredniowiecznej – reinterpretacja źródeł. Spotkanie odbędzie się 24 maja w Pałacu Staszica w sali A27 (dawna sala 19C) o godz. 16:00.

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 24 maja 2017

10.05.2017

Szanowni Państwo, Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 24 maja 2017 o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: 1. Wykład pt. “Ludwik Chrobak – krystalograf. Okres krakowski” przedstawi dr Alicja Rafalska-Łasocha (Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej, Wydział Chemii UJ). 2. Dyskusja. Łączę wyrazy szacunku, prof. dr hab. Michał Kokowski sekretarz Komisji Historii Nauki PAU

Seminarium z dziejów oświaty i ruchu umysłowego, 25 maja 2017 r.

10.05.2017

Najbliższe seminarium z dziejów oświaty i ruchu umysłowego odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 14.30. Gościem seminarium będzie prof. Ryszard Nowicki, kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie mówił na temat: “Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce (podobieństwa i różnice w różnych regionach kraju; działalność Józefa Grycza, […]

Sympozjum „Wokół Kopernika i kopernikanizmu”, 22 maja 2017

23.05.2017

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN zaprasza na sympozjum „Wokół Kopernika i kopernikanizmu”. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Pałacu Staszica, sala A27 (dawna 19c). Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia: André Goddu, Stonehill College, Easton, MA (USA) The Origin of Copernicus’s Heliocentrism Reconsidered Pietro Daniel Omodeo, Max […]