Seminarium Zespołu Historii Matematyki, 27 listopada 2017

20.11.2017

Szanowni Państwo, Zapraszam na kolejne w tym roku akademickim seminarium Zespołu Historii Matematyki. Odbędzie się ono 27 listopada 2017 (godz. 12.15-14) w Instytucie Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106) w Krakowie. Na seminarium prof. Gabriela Besler wygłosi referat “Stanisław Kamiński (1919–1986): historyk logiki, dydaktyk logiki i filozof logiki. Cz. II: Kamiński o błędach logicznych”. […]

Seminarium doktoranckie Sekcji Historii Nauk Medycznych, 14 listopada 2017 

10.11.2017

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska  prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 14 XI 2017 o godz. 13.00. Program: Maria J. Turos – Co robił aptekarz w arsenale Łukasz Mencner – Rola towarzystw medycznych w […]

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 22 listopada 2017

10.11.2017

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 22 listopada 2017 o godz. 16.15 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: Wykład pt. “Leon Petrażycki. Życie i dzieło. (Z okazji 150. rocznicy urodzin)” ​przedstawi: Prof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów) Dyskusja. ​Sekretarz  Komisji Prof. dr hab. ​Michał […]

Kolejne posiedzenia seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 23 listopada i 14 grudnia 2017

27.10.2017

Kolejne posiedzenia seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego odbędą się: 23 listopada 2017 roku, Pałac Staszica, pok. A 27, godz. 14.30. Wystąpi dr Andrzej Skalimowski z tematem: Konstruowanie po wojnie statusu architekta jako twórcy poprzez zmianę programu studiów i wprowadzenie upaństwowionych biur projektowych 14 grudnia 2017 roku, Pałac Staszica, pok. A 27, godz. 14.30. […]

Seminarium pt. “Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki”, 25-26 listopada 2017

13.10.2017

Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke zaprasza na cykliczne seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych […]