Kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki, 4 czerwca 2018r. – Wykład w ramach grantu “Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze”

29.05.2018

Szanowni Państwo, Zapraszam na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki w dniu 4 czerwca 2018r. na godz. 12.15.  Naszym gościem będzie prof. Reinhard Siegmund-Schultze (Department of Mathematical Sciences, University of Adger, Kristiansand, Norway), redaktor naczelny czasopisma “Historia Mathematica”. Profesor wygłosi referat pt. “The Rockefeller Foundation”. Będzie to wykład w ramach grantu “Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na […]

Dwa wykłady w ramach grantu “Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze”

23.05.2018

Zapraszamy na dwa wykłady z historii matematyki, które zostaną wygłoszone w poniedziałek, 4 czerwca 2018 o godz. 16.15 w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Czcigodni wykładowcy zostali zaproszeni w ramach grantu “Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895-1933)”, realizowanego przez dr Danutę Ciesielską przy Instytucie Historii Nauki PAN. Spotkanie odbędzie […]

Koleje seminarium pt. “Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki”, 23-24.06.2018

22.05.2018

Prof. Jaromir Jeszke zaprasza na kolejne cykliczne seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych w dziejach […]

Seminarium doktoranckie Sekcji Historii Nauk Medycznych, 15 maja 2018

11.05.2018

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska  prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 15 V 2018 o godz. 13.00. Program: Katarzyna Trzęsiel – Diagnostyka i leczenie cukrzycy w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Katarzyna […]

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 23 maja 2018

11.05.2018

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 23 maja 2018 o godz. 16.15 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: 1. Wykład pt. „Polacy w życiu akademickim i naukowym Petersburga – wybrane zagadnienia” przedstawi Dr Beata Nykiel (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) 2. Dyskusja. Sekretarz Komisji Historii Nauki PAU prof. dr hab. Michał […]