Uroczystość ogłoszenia laureata nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku

27.09.2017

Piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki o historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku, została uroczyście rozstrzygnięta w Płońsku dnia 25 września 2017. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i otworzyło ją powitanie gości przez pana Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Miasta Płońska. Ceremonii towarzyszył […]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

22.12.2016

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 1/2 etatu.   WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko adiunkta w IHN PAN może być osoba, która: […]

Złoty Medal Fromborski dla prof. dra hab. Jarosława Włodarczyka

09.10.2016

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/17 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku po raz piąty wręczono Złoty Medal Fromborski, ufundowany przez Warmińską Kapitułę Katedralną i pułtuską uczelnię. Tym razem laureatem został prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN „za pierwsze krytyczne wydanie w języku polskim »Relacji pierwszej z ksiąg O obrotach Mikołaja […]

Spotkanie Zespołu Historii Matematyki 24 października 2016

09.10.2016

Szanowni Państwo, Zapraszam na spotkanie Zespołu Historii Matematyki (Instytut Historii Nauki PAN i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych). Odbędzie się ono 24 października 2016 (godz. 12.15-14) w Instytucie Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106) w Krakowie. Na seminarium będziemy gościć panią prof. Anette Vogt z Instytutu Maxa Plancka z Berlina, która wygłosi referat “Mathematical statistics at the Berlin University – from […]

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU 26 października 2016

09.10.2016

Szanowni Państwo, Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 26 października 2016 o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: Wykład pt. Women scientists in the European context in the 19th and early 20th century ​przedstawi Prof. Annette Vogt (Max Planck Institute of History of Science, Berlin) Dyskusja. Łączę wyrazy szacunku prof. dr hab. […]