Seminarium doktoranckie Sekcji Historii Nauk Medycznych, 15 maja 2018

11.05.2018

Sekcja Historii Nauk Medycznych zaprasza na seminarium doktoranckie, zatytułowane “Polska  prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku”, które odbędzie się dn. 15 V 2018 o godz. 13.00. Program: Katarzyna Trzęsiel – Diagnostyka i leczenie cukrzycy w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Katarzyna […]

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, 23 maja 2018

11.05.2018

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU, które odbędzie się w środę, 23 maja 2018 o godz. 16.15 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Porządek posiedzenia: 1. Wykład pt. „Polacy w życiu akademickim i naukowym Petersburga – wybrane zagadnienia” przedstawi Dr Beata Nykiel (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) 2. Dyskusja. Sekretarz Komisji Historii Nauki PAU prof. dr hab. Michał […]

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2018/2019

18.06.2018

Studium Doktoranckie IHN PAN ogłasza nabór na niestacjonarne płatne studia doktoranckie z historii nauki, techniki i kultury. Dokumenty można składać od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2018. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym oraz program studiów znajdują się w zakładce Studia Doktoranckie. Studia skierowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej historii oświaty i wychowania, […]

Międzynarodowa konferencja Nicolaus Copernicus in the 21st Century: Context, Resources, Methods, Pałac Staszica, 21 V 2018

22.05.2018

Na konferencji, której współorganizatorem jest Instytut Historii Nauki PAN, wystąpią przedstawiciele dużych programów badawczych, realizowanych (lub planowanych) w Europie i Polsce. Na zakończenie konferencji przewidziano pokaz dwóch filmów, poświęconych życiu i dziełu Mikołaja Kopernika: sztuki Davy Sobel “And the Sun Stood Still” (wystawionej w 2014 r. przez Boulder Ensemble Theatre Company w Boulder, USA) i […]

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 16 maja 2018

07.05.2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, które odbędzie się w środę 16 maja 2018 o godzinie 14.00 w sali A27. Referat pt. „Jugowice – Walim: pierwsza elektryczna, prywatna kolej lokalna na Dolnym Śląsku w warunkach prawnych i gospodarczych Prus, Rzeszy Niemieckiej i Polski” wygłosi mgr inż. Michał Jerczyński z Archiwum Państwowego […]