Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

08.09.2018

  Dyrektor Instytutu pok. A11   tel. +48 226572810 dyżury: pon. 11.00-13.00, śr. 11.00-13.00 email: jaroslawwlodarczyk@wp.pl OBSZAR ZAINTERESOWAŃ Historia astronomii; astronomia starożytna; astronomia w XVI i XVII wieku; metody obserwacji astronomicznych; obserwacje a teoria; instrumenty astronomiczne; teorie ruchu Księżyca; historia nauki a historia kultury; nauki przyrodnicze versus nauki humanistyczne; popularyzacja nauki; edytorstwo źródeł do dziejów […]

Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN

12.03.2017

Kraków, ul. Św. Jana 22 tel.: +48 124329950 dyżury: email: Curricilum vitae Krzysztof Dominik Maślanka, ur. 26 września 1955 r. w Chrzanowie, żonaty, jedna córka, zam. w Krakowie Wykształcenie: Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną nr 2 w Krakowie‑Nowej Hucie w klasie fortepianu (1969 r.) oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie o profilu matematyczno‑fizycznym (1974 […]

Prof. dr hab. Michał Kokowski

12.03.2017

Kraków dyżury: środy, 15:00–16:00 tel.: +48 124329950 email: michal.kokowski@gmail.com Absolwent trzech kierunków studiów: podstawowych problemów techniki (AGH, 1986), fizyki (UJ, 1987) oraz filozofii (PAT, 1998); pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (stanowisko służbowe: profesor nadzwyczajny doktor habilitowany); członek: Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (pełni funkcję Sekretarza tej Komisji), Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej […]

Maciej Jasiński

20.11.2018

pok. A02 dyżury: środy i piątki, godz. 10-13 nr tel. 22 65 72 836 e-mail: mjasinski[at]ihnpan.waw.pl https://orcid.org/0000-0002-3484-4039     adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki; sekretarz Redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”; sekretarz Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Techniki i Kultury w IHN PAN; Wykształcenie 2017 doktorat w Instytucie Historii Nauki im. L. […]

Prof. dr hab. Bolesław Orłowski

12.03.2017

pok. A02 tel. +48 226572836 dyżury: pon. 12.00 – 13.00, czw. 11.00 – 12.00 email: Absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), od 1956 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat w 1977 r., habilitacja – 1993 r.), od 2001 profesor, w 2002 także rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M.Wańkowicza w Warszawie, w latach 2003–2004 również profesor […]