Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

08.09.2018

  Dyrektor Instytutu pok. A11   tel. +48 226572810 dyżury: pon. 11.00-13.00, śr. 11.00-13.00 email: jaroslawwlodarczyk@wp.pl OBSZAR ZAINTERESOWAŃ Historia astronomii; astronomia starożytna; astronomia w XVI i XVII wieku; metody obserwacji astronomicznych; obserwacje a teoria; instrumenty astronomiczne; teorie ruchu Księżyca; historia nauki a historia kultury; nauki przyrodnicze versus nauki humanistyczne; popularyzacja nauki; edytorstwo źródeł do dziejów […]

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN

15.06.2014

Sosnowiec dyżury: email: wwoj@ihnpan.waw.pl     Zainteresowania naukowe Historia i filozofia matematyki (szczególnie XIX i początku XX wieku). Filozofia człowieka, historia i filozofia wychowania, metodologia nauki.   Droga naukowa i zawodowa 1978 – 1983 studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 1983 – tytuł magistra matematyki na podstawie pracy  Zbiory mierzalne w sensie Christensena. 1984 […]

Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN

12.03.2017

Kraków, ul. Św. Jana 22 tel.: +48 124329950 dyżury: email: Curricilum vitae Krzysztof Dominik Maślanka, ur. 26 września 1955 r. w Chrzanowie, żonaty, jedna córka, zam. w Krakowie Wykształcenie: Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną nr 2 w Krakowie‑Nowej Hucie w klasie fortepianu (1969 r.) oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie o profilu matematyczno‑fizycznym (1974 […]

Prof. dr hab. Michał Kokowski

12.03.2017

Kraków dyżury: środy, 15:00–16:00 tel.: +48 124329950 email: michal.kokowski@gmail.com Absolwent trzech kierunków studiów: podstawowych problemów techniki (AGH, 1986), fizyki (UJ, 1987) oraz filozofii (PAT, 1998); pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (stanowisko służbowe: profesor nadzwyczajny doktor habilitowany); członek: Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (pełni funkcję Sekretarza tej Komisji), Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej […]

Maciej Jasiński

28.06.2017

pok. A02 tel. +48 226572836 dyżury: środy i piątki, godz. 10-13 email: mjasinski@ihnpan.waw.pl Publikacje:   The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia, [w:] Johannes Hevelius and His World: Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, red. R.L. Kremer i J. Włodarczyk, Warszawa 2013, s. 61-67; (wraz z prof. Jarosławem Włodarczykiem) Jan III Sobieski i uranografia polityczna […]