Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Ryszardowi W. Gryglewskiemu

11.04.2018

Uchwała Rady Naukowej

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Anicie Magowskiej

21.06.2017

Uchwała Rady Naukowej