Studia doktoranckie Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN

29.04.2016

Misja

15.06.2014

Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie jest wiodącą placówką naukową w Polsce, prowadzącą badania naukowe w dziedzinie historii nauki. Badania te prowadzi we współpracy z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorem wielu ogólnopolskich programów badawczych, organizatorem konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wydawcą cenionych serii […]

Profil absolwenta

15.06.2014

W ciągu czterech lat studiów w Studium Doktoranckim Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie słuchacze otrzymają podstawową wiedzę na temat współczesnego standardu historiografii nauk przyrodniczych. Uzyskanie takiego zakresu wiedzy ma umożliwić absolwentom Studium samodzielne stawianie problemów badawczych oraz samodzielną pracę naukową. Zajęcia z przedmiotów historycznych […]

Wykładowcy

29.04.2016