mgr Daniel Sunderland

10 maja 2019

asystent w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki

dyżury: środa, czwartek, 10.30—12.30, pok. A21

e-mail: svnderland@gmail.com
tel. (+48 22) 657 27 30 ORCID 0000-0002-7397-9614
pan-pl.academia.edu/svnderland

Zainteresowania naukowe

 • historia nauki i oświaty XIX—XX wieku
 • historia kultury polskiej XIX wieku
 • literatura półwiecza 1860—1910
 • studia nad płcią społeczno-kulturową

Wykształcenie

 • 2017—2019 — studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN
 • 2016—2017 — podyplomowe studia pedagogiczne w Szkole Edukacji
 • 2017 — magisterium z filologii polskiej w ramach MISH w Instytucie Literatury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)
 • 2015 — licencjat z filmoznawstwa (UJ) i filologii polskiej (UAM) w ramach MISH w Akademii „Artes Liberales”
 • 2012 — licencjat z kulturoznawstwa w ramach MISH w Instytucie Kultury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)
 • 2012 — licencjat z filologii polskiej w ramach MISH w Instytucie Literatury Polskiej UW (celujący z wyróżnieniem)

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2019 — Paryż — miesięczna kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2019 — Hamburg — miesięczny staż w Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, Universität Hamburg
 • 2019 — Wiedeń — miesięczny staż w Institut für Geschichte, Universität Wien
 • 2018 — Londyn — tygodniowa kwerenda w National Archives
 • 2018 — Paryż — miesięczna kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2017 — Paryż — tygodniowa kwerenda w Bibliothèque polonaise
 • 2016 — Bruksela — dwutygodniowy staż w „Le Soir”
 • 2016 — Paryż — dwutygodniowa kwerenda w Centre Pompidou, Musée d’art moderne, Maison européenne de la photographie, Palais Galliera, Palais de Tokyo
 • 2016 — Londyn — tygodniowa kwerenda w National Archives, London Metropolitan Archives, British Library, National Art Library, Library and Museum of Freemasonry i Victoria and Albert Museum
 • 2016 — Newcastle — tygodniowa kwerenda w Tyne and Wear Archives
 • 2016 — Sunderland — tygodniowa kwerenda na University of Sunderland, w Sunderland Local Studies Library, Sunderland Museum and Winter Gardens i Sunderland Antiquarian Society

Krajowe i międzynarodowe projekty badawcze

 • 2018— — Order Reigns in Warsaw: International Reactions to the Outbreak and Collapse of the January Uprising in Poland (DAAD) — kierownik
 • 2018— — Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki (MNiSW) — wykonawca
 • 2017— — Rosyjskie haki, polskie krynoliny. Żałoba narodowa 1863 (MNiSW, NCBiR, Société historique et littéraire polonaise) — kierownik
 • 2014—2015 — Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (KE) — ekspert
 • 2013—2018 — Korzenie polskiej kultury wizualnej. Teoria estetyczna Jana Sunderlanda i wybrane teorie współmierne dwudziestolecia międzywojennego (MNiSW) — kierownik

Rady naukowe oraz redakcje czasopism i serii wydawniczych

 • 2016 — „Le Soir” — stażysta
 • 2012—2014 — „Loża Wschodu” — redaktor
 • 2011— — „Res Publica Nowa” — redaktor, autor
 • 2010— — Uniwersytet Warszawski — członek Rady Naukowej Wydziału Polonistyki, Rady Naukowej Kolegium MISH, Rady Bibliotecznej
 • 2010—2013 — Niewinni Czarodzieje — redaktor, szef działu Sztuka

Towarzystwa i organizacje naukowe

 • 2016— — International Society of Genetic Genealogy
 • 2016— — Sunderland Antiquarian Society
 • 2015—2017 — Association des états généraux des étudiants de l’Europe
 • 2014—2017 — Stowarzyszenie Stypendystów Warszawy
 • 2013—2017 — Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Stypendia i nagrody

 • 2018 — Żydowskiego Instytutu Historycznego
 • 2018 — Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • 2017 — Société historique et littéraire polonaise
 • 2016—2017 — Szkoły Edukacji
 • 2014—2015 — Miasta Poznania
 • 2014—2015 — Funduszu Rodziny Kulczyków
 • 2012—2015 — Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”
 • 2011—2015 — Studencki Nobel
 • 2010—2015 — Miasta Stołecznego Warszawy
 • 2010—2014 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2010—2014 — Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2010—2014 — Akademii „Artes Liberales”
 • 2009 — Marszałka Województwa Małopolskiego

Publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych

Le deuil national lors de l’insurrection polonaise 1861—1864, [w:] Iwona Pugacewicz, Dariusz Kuźmina (red.), 180 ans de la Société pour la protection des souvenirs et tombeaux historiques polonais en France, [b.w.], Paryż 2019 (w druku).

Argument z postmodernizmu. Epizod z wojny twórców z krytykami, [w:] Alicja Górska, Edyta Janiak (red.), Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019 (w druku).

Słoneczko. Wanda w ujęciu Norwida, [w:] Anna Grochowska, Piotr Żołądź (red.), Kraków zmitologizowany, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 13—28.

Z marginesów studenckich notatek, [w:] Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.), Nauczyciel akademicki. Etos i warsztat, Lexem, Piaseczno 2016, ss. 177—192.

Sienkiewicz po raz dwudziesty trzeci, [w:] Krzysztof Biedrzycki i in. (red.), Polonistyka dziś — kształcenie dla jutra, Universitas, Kraków 2014, ss. 320—329.

Rosyjskie haki, polskie krynoliny. Żałoba narodowa 1863, [w:] Justyna Jaworska, Klaudia Rachubińska, Agata Zborowska (red.), Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie, Zespół Badań nad Modą Instytutu Kultury Polskiej UW, Warszawa 2014, ss. 118—124.

about:blank. O czym mówią puste strony, [w:] Katarzyna Starachowicz, Jakub Knap (red.), Typograficzne przestrzenie tekstu, Libron, Kraków 2014, ss. 53—67.

Diglosja? Kilka uwag o androcentryzmie języka, [w:] Agnieszka Dębska i in. (red.), III i IV Studenckie Forum Badań nad Językiem, Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa 2013, ss. 25—30.

O Smyrnie z Middlesex. Ludobójstwo Ormian w powieści Jeffreya Eugenidesa, [w:] Radosław Muniak (red.), Kulturowe wymiary ludobójstwa, Officyna, Łódź 2012, ss. 35—44.

Jajka i wino albo bombardowanie na Pradze, [w:] Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk (red.), Pongo, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, t. 5: Antropologia praktyk kulinarnych, ss. 304—312.

Na uniwersytecie bez zmian. Krytyczna analiza wystąpień na warszawskiej konferencji „Płeć w nauce. Przeszkoda czy atut”, [w:] Monika Grochalska, Wiktor Sawczuk (red.), Uniwersyteckie gry — czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne, Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 109—118.

Artykuły

Działalność Instytutu Historii Nauki PAN w 2018 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 3 (w druku).

Publikacje pracowników Instytutu Historii Nauki PAN w 2018 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 3 (w druku).

Referaty pracowników Instytutu Historii Nauki PAN wygłoszone w 2018 roku na konferencjach polskich i zagranicznych oraz na zaproszenie instytucji naukowych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, nr 3 (w druku).

Cztery portrety od kuchni, „LiteRacje” 2013, nr 2, ss. 30—35.

Wakacje i samochody, „Mała Kultura Współczesna” 2013, nr 3.

W krainie kiczu wszystko należy traktować ze śmiertelną powagą, „uniGENDER” 2011, nr 1.

Przeciw quasi-satyrom, czyli dlaczego jednak nie żal, „verte” 2010, nr 7—8.

Śmiech wykluczonych. Komizm w „Lubiewie”, „verte” 2010, nr 6.

Artykuły recenzyjne i recenzje

Balerinki z tenisówek i spódnica z pieluch, „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 186, ss. 4—5 (przedruk w wydaniu internetowym).

Zwykłe zdjęcia (rec.: Clément Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii), „Res Publica Nowa” 2015 [publica.pl/teksty/zwykle-zdjecia-49075.html].

Haute couture za Gierka i Gomułki (rec.: Aleksandra Boćkowska, To nie są moje wielbłądy. Moda w PRL), Fashion Post 2015.

YSL × 2 (rec.: Jalil Lespert, Yves Saint Laurent; Bertrand Bonello, Saint Laurent), Fashion Post 2015 [fashionpost.pl/yvessaintlaurent].

Lot na niskich wysokościach (rec.: Robert Zemeckis, Lot), Niewinni Czarodzieje 2013.

Paszport w dobrych rękach, „Res Publica Nowa” 2013.

Czarny odcisk palca na różowo-białym tle (rec.: MFF T-Mobile Nowe Horyzonty), „Res Publica Nowa” 2012.

Nie trzeba bać się lajkonika (rec.: MFF Off Plus Camera) „Res Publica Nowa” 2012.

Pewnie za rok powiedziałabym ci coś innego (rec.: Małgorzata Szumowska, Kino to sztuka przetrwania), „Res Publica Nowa” 2012 [publica.pl/teksty/28947-28947.html].

Ze sztambucha Szumowskiej (rec.: Małgorzata Szumowska, Sponsoring), E-splot 2012.

Monstrualna parówka w kolorze magenty (rec.: MFF Nowe Horyzonty), „Res Publica Nowa” 2011.

Wszystkie dzieci Zofii Rydet (rec.: Julia Staniszewska, Zofia Rydet, Mały człowiekOczekiwanie), „Res Publica Nowa” 2011.

Istny „Grunwald” Mistrza Jana! (rec.: Edward Dwurnik, Bitwy pod Grunwaldem), Niewinni Czarodzieje 2011.

Udane debiuty (rec.: Kristina Buožytė, Kolekcjonerka; Selim Evci, Dwie linie), „Krytyka Polityczna” 2009.

Kino, które… (rec.: Steve McQueen, Głód; Tian Gao, Joshua Tong, Taniec w półmroku), „Krytyka Polityczna” 2009.

Inne

Trzy pytania po spotkaniu, wywiad przeprowadziła Marta Trojanowska, „Bibliotekarz Radomski” 2017, nr 1, ss. 28—30.

Jak zrobić idealne zdjęcie — odpowie polski teoretyk sztuki, wywiad przeprowadził Szymon Zdziebłowski, PAP [naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410457,jak-zrobic-idealne-zdjecie-i-zrozumiec-dlaczego-nim-wlasnie-jest—odpowie-polski-teoretyk-sztuki.html] (liczne przedruki).

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT