Danuta Ciesielska

3 października 2015

 

Kraków, ul. Św. Jana 22

tel: +48 124329950

dyżury: wt. 11:00-13:00, czw. 11:00-13:00

email: smciesie@cyfronet.krakow.pl

Obszar zainteresowań

Historia matematyki w XIX i XX wieku; matematycy krakowscy i lwowscy; studia matematyczne, kształcenie nauczycieli matematyki oraz nauczanie matematyki w gimnazjach; cykle wydawnicze i polskie czasopisma matematyczne; instytucje i organizacje zrzeszające matematyków oraz  historia geometrii rzutowej i algebraicznej.

Publikacje

Historia matematyki, matematyka

 • D. Ciesielska, Z. Pogoda, Metoda współrzędnych w geometrii rzutowej, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (ed.), 36. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzity Karolovy  v Praze, Praha 2015, s. 129-140
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880-1947), Roczniki PTM Seria II, Wiadomości Matematyczne 50(2014), nr 2, s. 2-45.
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880-1947). Publikacje, odczyty, wykłady, Roczniki PTM Seria VI, Antiquitates Mathematicae 8(2014), s. 3-45 doi 10.14708/amv8i1.620
 • D. Ciesielska, Władysław Kretkowski (1840–1910), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59(2014), nr 4, s. 17–54.
 • D. Ciesielska, Zasady algebry wyższej” Władysława Zajączkowskiego, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (ed.), 35. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzity Karolovy  v Praze, Praha 2014, s. 131-138.
 • D. Ciesielska, S. Domoradzki, On Mathematical Lectures at the Jagiellonian University in the Years 1860-1918. Essay Based on Manuscripts,  Technical Transactions, Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe 111 (2014), NP. 7, s. 59-71, doi 10.4467/2353737XCT.14.058.2508
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Banach in Kraków: a case reopened, The Mathematical Intelligencer  3 (2013) no. 3, s. 64-68, doi 10.1007/s00283-013-9394-4
 • D. Ciesielska, Teoria Galois w spuściźnie Kretkowskiego, [w:]  J. Bečvář, M. Bečvář (ed.), 34 mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzity Karolovy  v Praze, Praha 2013, 81-88.
 • D. Ciesielska, Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera, Ann. Univ. Ped. Cracov., Studia ad Didacticam Math. Pertinentia 5 (2013), s. 39-50.
 • D. Ciesielska, Sprawa doktoratu Władysława Kretkowskiego, [w:] Dzieje matematyki polskiej 2, W. Więsław (red.), Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 7-37 (powtórzenie [·])
 • D. Ciesielska, Sprawa doktoratu Władysława Kretkowskiego, Roczniki PTM Seria VI, Antiquitates Mathematicae 6 (2012), s. 7-37. doi 10.14708/am.v6i0.553
 • D. Ciesielska, Koncepcje kształcenia nauczycieli matematyki w Polsce po II wojnie światowej, Opinie edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 10(2012), s. 33-54.
 •  D. Ciesielska, Geometria analityczna według W. Zajączkowskiego, [w:]  J. Bečvář, M. Bečvář (ed.), 33. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzity Karolovy  v Praze, Praha 2012, s. 187–194.
 • D. Ciesielska, On the 100 anniversary of the Sierpiński’s space-filling curve, Roczniki PTM Seria II, Wiadomości Matematyczne 48(2012), nr 2, s. 69–74, doi: 10.14708/wm.v48i2.304
 • D. Ciesielska, Relative tangent cone of analytic sets, Annales Polonici Mathematici 106(2012), s. 127-132, doi:10.4064/ap106-0-10.
 • D. Ciesielska, S. Domoradzki,  Mathematical Lectures at the Jagiellonian Univeristy  in the years 1860–1945, XI Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach 2012, Österreichissches Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte,  s. 43–51.
 • D. Ciesielska, Sierpiński’s and Pólya’s Space-Filling Curves in „Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie”, [w:]: J. Bečvář, M. Bečvář, 32. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzity Karolovy  v Praze, Praha 2011, s. 169-172
 • D. Ciesielska, K.Ciesielski, Stefan Banach remembered in Kraków, The Mathematical Intelligencer 30(2008) no. 4, s. 31-35.
 • D. Ciesielska, Relative tangent cone of analytic curves, Annales Polonici Mathematici 72 (1999), s. 191-195.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, On polyhedra with centrally symmetric faces, Journal of  Natural Geometry 10(1996), s. 149-156.

Nauczanie matematyki oraz publikowane recenzje podręczników (wybór)

 • D. Ciesielska, Z. Powązka, O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych, Ann. Univ. Pedag. Cracov. Studia ad Didacticam Math. Pertinentia, 4 (2012), s. 61-74
 • D. Ciesielska, J. Czaplińska, Z. Powązka, Z badań nad egzaminami wstępnymi na studia dzienne na kierunek matematyka w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Roczniki PTM seria V, Dydaktyka Matematyki 26(2004), s. 35-60.
 • D. Ciesielska, Sprawozdanie z prac podkomisji nauk matematyczno-przyrodniczych nad recenzjami podręczników matematyki dla I klasy liceum, [w:] PAU. Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, tom II, (red.) A. Staruszkiewicz, G. Chomicki, Wydawnictwo PAU, Kraków 2003, s. 221-264.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Wielościany i środki symetrii, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 9(1992), s. 44-45.
 • D. Ciesielska, Nauczanie „diagnostyczne” ułamków dziesiętnych, Roczniki PTM seria V, Dydaktyka Matematyki 13(1992), s. 57-63.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, J. Ombach, Czy kandydat na nauczyciela matematyki rozumie matematykę – próba testu, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 4(1990), s. 6-11.

Książki

 • D. Ciesielska, A. Edigarian, A. Kordyka, B. Witecka, Słownik szkolny. Matematyka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2003, ss. 293.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Z. Pogoda, Epsilon, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków, 2002, ss. 196.

Popularyzacja matematyki i historii matematyki (wybór)

 • D. Ciesielska, B. Hejmej, Dziesięć sympozjów Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego 2(2015), 30-43
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Ławka Banacha na Plantach, Pauza Akademicka 239(2014), s. 2-3, http://pauza.krakow.pl/239_2&3_2014.pdf
 • Sekrety liczby pi, Wywiad z Danutą Ciesielską, Konspekt, numer specjalny (2011), s. 49-51.
 • D. Ciesielska, S. Cynk, Charakterystyka Eulera jest niezmiennikiem topologicznym, Delta (1990), nr 10, s. 1-2.
 • D. Ciesielska, S. Cynk, O charakterystyce Eulera, Delta (1989), nr 10, s. 10-11.

Publikowane streszczenia wystąpień (wybór):

Wykształcenie i dyplomy

Studia magisterskie  z zakresu matematyki (IM UJ; 1982-1987), dyplom: magister matematyki, Instytut Matematyki UJ, praca: Gęstość wielomianów w klasycznych przestrzeniach funkcyjnych, promotor: dr E. Tutaj

Studia doktoranckie z zakresu matematyki (IM UJ; 1996-2001), dyplom: doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ, praca: Relatywne stożki styczne zbiorów analitycznych, promotor: prof. dr hab. P. Tworzewski

Stypendia

2015 stypendium  Fundacji Lanckorońskich, Wiedeń

2013 stypendium The British Society for the History of Science,  24th ICHSTM Manchester

Członkostwo w organizacjach i komitetach naukowych, redakcjach czasopism

od 2015  członek zespołu doradców Komisji Dydaktyki Matematyki Komitetu Nauk Matematycznych PAN

od 2014  redaktor czasopisma Antiquitates Mathematicae (redaktor działu: Historia matematyki polskiej)

2014-2015   redaktor naczelny czasopisma Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

od 2014  członek Komisji Historii Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego

od 2012  seminarium  Historia matematyki, prowadząca (z dr Z. Pogodą);

Instytut Matematyki UJ

od 2000 członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Udział w konferencjach i referaty (2012-2015):

a) międzynarodowe

 • 36. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Republika Czeska,  Podebrady,   20–25. 08.2015; Metoda współrzędnych w geometrii rzutowej (wspólnie z Z. Pogodą)
 • Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II, Kraków,  11–13.06. 2015; Alfred Rosenblatt (1880-1947). The first Polish and Peruvian mathematician
 • 35. mezinarodne konference „Historie Matematyki”, Republika Czeska,  Velké Meziříčí,   21–26. 08.2014; „Zasady algebry wyższej” Zajączkowskiego.
 • 12th Austrian Symposion on the History of Mathematics, Austria, Miesenbach, 5–10.05.2014; Projective geometry from XVI to XIX century and its perception in Poland  (wspólnie z Z. Pogodą)
 • Perception of Science in Central and Easter Europe in the period 1850–1920, Kraków 20–22 .09.2013, sekretarz.
 • 24th ICHSTM Wielka Brytania, Manchester, 21–28.07.2013; On mathematical papers in the Bulletin international de l’Académie des sciences de Cracovie
 • 33. mezinarodne konference „Historie Matematyki”, Republika Czeska, Velké Meziříčí,  23–28. 08.2012 r;. Geometria analityczna według W. Zajączkowskiego
 • 11th Austrian  Symposion on the History of Mathematics,  Austria, Miesenbach 22–28.04.2012.; Mathematical Lectures at the Jagiellonian Univeristy  in the years 1860–1945.

       b) krajowe

 • Oblicza Algebry, Kraków, 29–31.05.2015; Oblicze algebry na polskich uczelniach w XIX wieku
 • XXIX Konferencja Naukowa Historii Matematyki,  Będlewo 22–25.05.2015; Historia klasycznej teorii powierzchni algebraicznych; Prace Alfreda Rosenblatta z geometrii algebraicznej
 • 5. Forum Matematyków Polskich, Rzeszów, 17–20.09.2013; Władysław Kretkowski (1840-1910) matematyk, uczestnik powstania styczniowego.
 • XXVII Konferencja Naukowa Historii Matematyki,  Matematyka polska w latach 1851–1950, Będlewo, 20–24.05.2013; Prace z zastosowań matematyki w Biuletynie PAU; Domniemany rękopis Kretkowskiego z teorii Galois
 • XXVI Konferencja Naukowa Historii Matematyki, Matematyka polska w latach 1851–1950, Iwonicz Zdrój, 21–25.05.2012; Twórczość matematyczna Alfreda Rosenblatta; Wykłady J. Sleszyńskiego z teorii funkcji analitycznych oraz teorii liczb na UJ; O twierdzeniu Hahna–Mazurkiewicza

Organizacyjne i inne

2013 kurator wystawy (wraz z R. Wolakiem, M. Kusak) wystawy: Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, Biblioteka Jagiellońska,

2013 sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji Perception of Science in Central and Eastern Europe in the period 1850–1920

2003-2015 opiekun naukowy  Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego.

1988-2011 członek, a w latach 1988–2008 sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie

1988–2009 juror Konkursu Prac Matematycznych organizowanego przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk im. H. Jordana w Krakowie

Doświadczenie dydaktyczne

Zajęcia ze studentami

1987-2015  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

1994 –1997, 2000–2005, 2008–2009 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2009 Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie

Zajęcia z młodzieżą szkolną

1989 I LO w Krakowie

1987-88 XII LO w Krakowie

1987–1990 nauczyciel-instruktor w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT