dr Adam Matuszewski

25 marca 2014

pok. A28 (Biblioteka Instytutu)

tel. +48 226572858

dyżury: pon-pt. 9.00 – 16.00

email: amatusze@ihnpan.waw.pl

IMG_9946-326x473

Zainteresowania naukowe

 

 • historia nauki i oświaty w XVI i XVII wieku
 • historia międzynarodowej współpracy naukowej w XVII wieku.

Publikacje

Książki:

 • Odrębność i stereotypowość życia umysłowwego w Lesznie w XVII wieku. Leszno 1998 Leszczynskie Towarzystwo Kulturalne, 221 s. (Na XVI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, obradującym we Wrocławiu w dniach 16-19. 09. 1999 r., praca została wyróżniona pierwszą nagrodą w konkursie na najlepszą pracę historyczną o charakterze regionalnym).
 • Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transkrypcja oraz tłumaczenie angielskie i polskie ze wstępem, przypisami i bibliografia. [Oprac.]: W. J. Hitchens, Adam Matuszewski, John Young. Warszawa 2000, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk; Hartlib Papers Project. Uniwersytet w Sheffield, 269 s. (Publikacje dofinansowała Akademia Brytyjska).
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Bibliografia zawartości tomów XXI – XXXV: 1976-1990. Warszawa 2002, Instytut Historii Nauki PAN, 150 s.

Artykuły:

 • Jan Jonston. Oustanding Scholar of the 17th Century. “Studia Comeniana et Historica”. C. 39: 1989, s. 66 – 74.
 • Julian Kołaczkowski i jego “Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce” z 1888 r. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 29: 1989, nr 1, s. 139 – 142.
 • Comenius View on Relation of Society and State. [W]: Proceedings of the 14th Comenius Colloquium. Uherskym Brod. 10 – 13 September 1990. “Studia Comeniana et Historica”. C.44: 1991?. s. 127 – 130.
 • Pierre Statorius (l’Ancien). [W]: Bibliotheca Dissidentium. Repertoire des non-conformistes religious des seizieme et dix-septieme siecles. T. 13. Antitrinitaores Polonais. 2.  Baden-Baden et Bouxwiller 1991, s. 137-188.
 • W kręgu oddziaływania Jana Amosa Komeńskiego. [w]: Jan Amos Komeński dziś i jutro. Materiały z sesji naukowej w 400-lecie urodzin J. A. Komeńskiego. Leszno, 20-21 listopada 1992 roku. Pod red. Alojzego Koniora. Leszno 1992, s. 49-63.
 • The Role of School Theater in the Pedagogical System of J. A. Comenius. [W]: J. A. Komensky a Slovenska kultura.  Zbornik materialov z medzinarodnej komeniologickej konferencje konanej v Bratislave, Bratislava 30-31 marca 1992. Bratislava 1993, s. 320-324.
 • Jan Jonston’s Letters to Samuel Hartlib as the source of Information about Jan Amos Komensky (Comenius). [W]: Proceedings of 20th. Comenius Colloquium. Uhersky Brod, September, 6-8. 1995. “Studia Comeniana et Historica”. C 55/56: 1996, s. 161-164.
 • Problematyka naukowa i pedagogiczna w korespondencji Jana Jonstona z Samuelem Hartlbem z lat 1628-1645. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 45: 2000, nr 3/4, s. 231-240.
 • Mało znana korespondencja Jana Heweliusza z Samuelem Hartlibem z lat 1647-1652. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 46: 2001, nr 4, s. 123-132.
 • Enchiridion ethicum” Jana Jonstona a podręczniki “Etyki” Jana Jonstona i Bartłomieja Keckermanna. [W]: Jan Jonston. W 400-lecie urodzin (1603-2003). Europejskosc myśli i twórczości Jana Jonstona po czterech wiekach. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Lesznie 23 maja 2003 r. Pod red. Alojzego Koniora. Leszno 2003, s. 58-65.
 • Jan Jonston (1603-1675) – przyrodnik, lekarz, historyk, pedagog. [W]: Jan Jonston. W 400-lecie urodzin (1603-2003). … Leszno 2003, s. 10-16.
 • Dekan Jan. [W]: Słownik Biograficzny Leszna. Pod red. Barbary Głowinkowskiej, Alojzego Koniora. Leszno 2004, s. 10-71.
 • Głoskowski Maciej. [W]: Słownik Biograficzny Leszna … s. 115-117.
 • Jonston Jan. [W]: Słownik Biograficzny Leszna … s. 166-169.
 • Statorius (Stojeński, Stoiński) Piotr starszy. [W]: Polski Słownik Biograficzny. T. 42. Z. 4/174. Warszawa-Kraków 2004, s. 576-578.
 • Stoiński (Stojeski, Statorius) Jan. [W]: Polski Słownik Biograficzny. T. 43. Z. 4/179. Warszawa-Kraków 2005, s. 637-639.
 • Maciej Gloskowski – wybitny matematyk, kartograf i poeta polsko-łaciński. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 50: 2005, nr 1, s. 177-181.
 • Stoiński (Stojeński, Statorius) Piotr młodszy. [W]: Polski Słownik Biograficzny. T. 44. Z. 1/180. Warszawa-Kraków 2006, s. 3-5.
 • Stanisław Leszczyński (1677-1766) – polityk, filozof, filantrop, mecenas nauki. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 52: 2007, nr 2, s. 195-202.
 • Pansofizm i encyklopedyzm Jana Amosa  Komeńskiego. [W]: Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna. Materiały wydane z okazji 380. rocznicy przybycia braci czeskich do Leszna i dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Pod red. Alojzego Koniora. Leszno 2009, s. 45-51.
 • Korespondencja Cypriana Kinnera z Janem Amosem Komeńskim. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. T. 55: 2010, nr 1, s. 123-138.
 • Popularyzacja nauki europejskiej w twórczości Jana Jonstona. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 58: 2011, nr 1, s. 57-75.
 • Republica Litteraria – siedemnastowieczna idea i próby jej realizacji. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. R. 57: 2012, nr 2, s. 131-142.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT