dr Alicja Urbanik-Kopeć

15 marca 2019

Adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki

dyżury: wtorek-czwartek, 11.00-13.00
email: alicja.urbanik@gmail.com

Zainteresowania naukowe:

dziewiętnastowieczna nowoczesność (od spirytyzmu, poprzez wystawy i wynalazczość, po społeczne ruchy emancypacyjne, zwłaszcza emancypację kobiet), analiza dyskursu emancypacyjnego XIX i XX wieku, edukacja kobiet i grup wykluczonych

Wykształcenie

 • 2013 – magisterium w Instytucie Kultury Polskiej UW, studia w ramach Kolegium MISH
 • 2014 – magisterium w Instytucie Anglistyki UW, studia w ramach Kolegium MISH
 • 2017 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w projektach badawczych

 • 2013-2016 – Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych, grant w ramach NPRH (0110/NPRH2/H11/81/2013), udział w zespole badawczym, współautorka monografii
 • 2017– 2019 – Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, grant NCN w konkursie Preludium (2016/23/N/HS3/00813), kierownik projektu

Ważniejsze publikacje naukowe

Książki:

 • Książka doktorska Anioł w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Artykuły:

 • Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci, „Przegląd Humanistyczny”, 6(447)/2014, s. 29–38.
 • Czy można zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. M. Litwinowicz-Droździel, J. Kubicka, Uniwersytet Warszawski, Convivo Anna Matysiak, Warszawa 2015.
 • Duchy historii. Spirytyzm jako narzędzie zapamiętywania straty po Wielkiej Wojnie [w:] Echa Wojen, red. M. Parus, R. Sowiński, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią (recenzja), „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450)/2015, s. 196–198.
 • Anioł w domu, mrówka w fabryce? Figura robotnicy jako alternatywny model emancypacji w XIX wieku [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, tom 1, red. I. Maciejewska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.
 • Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się, ale i pracować potrafi. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet? [w:] Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929), red. I. Kurz, M. Litwinowicz-Droździel, P. Rodak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017.
 • Czepek z kokardą i ubłocona sukienka. Estetyczne uniwersum ekranizacji powieści Jane Austen [w:] 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016, dostępne on-line: https://factaficta.files.wordpress.com/2017/07/50-twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf
 • From seamstress to typesetter. A project of vocational schools for women in Kingdom of Poland (1870-1895) (przyjęte do druku, tom po konferencji Woman – knowledge, sciences, universities. Europe and the World, 21–23 października 2016, Uniwersytet Warszawski).

Wykaz ważniejszych konferencji

 • Międzynarodowa konferencja „Victorian Modernities”, wystąpienie „Ghosts in the Age of Progress – relation between 19th century inventions and the rise of spiritualism”, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania, 24-27.06.2015.
 • Międzynarodowa konferencja „50 Shades of Popculture”, wystąpienie „Nostalgia, remix and the aesthetic past – the world of Jane Austen’s adaptations”, Kraków, 18-21.02.2016.
 • Międzynarodowa konferencja „Forgotten Geographies”, wystąpienie „Władysław Reymont and The Vampire”, Birkbeck College, Londyn, Wielka Brytania, 8-9.08.2016.
 • Międzynarodowa konferencja „Woman – knowledge, sciences, universities. Europe and the World”, wystąpienie: „Useful and useless. Strategies and narratives of female technical education in the late 19th century in Kingdom of Poland”, Warszawa, 21-23.10.2016.
 • Międzynarodowa konferencja „Victorian Recovery”, wystąpienie: „How to Recover Something That Was Never There? A Struggle for Good Opinion of Working Class Polish Women”, Furman University, Południowa Karolina, Stany Zjednoczone, 13-15.10.2017.
 • Międzynarodowa konferencja „Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data. Wokół rekwizytów badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych”, wystąpienie: „Historie zapisane na marginesach. Powtórna analiza wywiadów przeprowadzonych wśród robotnic fabryki żyrardowskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku”, Warszawa, 30.11-1.12.2017.
 • Międzynarodowa konferencja “Victorian Fears Colloquim”, Newman University, Birmingham, Wielka Brytania, wystąpienie „Harpies in Need of Blood… Female Factory Workers as the Fearful Disruptors of Social Order”, 18.06.2018
 • Międzynarodowa konferencja  „Literature, Education and the Sciences of the Mind”, wystąpenie: „Useful or Useless? Narratives on Female Technical Education and Female Work Exhibitions in the Late Nineteenth Century”, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania,  17-18.07.2018

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT