Dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN

12 lutego 2014

pok. A07

tel. +48 226572732

dyżury: śr, pt. 10.00-13.00

email: atrojan@ihnpan.waw.pl

atrojan990@gmail.com

a.trojanowska Warschau-221 bis

WYKSZTAŁCENIE

1986 r. – magisterium, Wydział Farmaceutyczny AM, Warszawa

2002 r. – magisterium, Kierunek etnologia, Wydział Historyczny UW

2004 r. – doktorat, Instytut Historii Nauki PAN

ZATRUDNIENIE

Od 1999 r. – pracownik Instytutu Historii Nauki PAN

REDAKCJE

Sekretarz Redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki

 1. Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800-1869. Wyd. IHN PAN Warszawa 2012, 285 s.
  ISBN 978-83-86062-13-3
  ISBN 978-83-87992-79-8
 2. Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku. Wyd. RETRO-ART, Warszawa 2008, 446 s. ISBN:978 8387992576
 3. Redakcja książki (wspólnie z Marcinem Doleckim): Historia badań radiacyjnych w Polsce; Wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011, 223 s.
  ISBN 9788375453010

Artykuły naukowe

 1. Żywienie w ośrodkach karnych i poprawczych w Królestwie Polskim w XIX i w początkach XX w. [w:] Historia diety i kultury odżywiania, pod red. B. Płonki-Syroki, H. Grajety i A. Syroki, Wyd. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 2018, s. 141-156
  ISBN 978-83-7055-367-8
 2. Problemy nadzoru nad żywnością na łamach polskich czasopism naukowych na przełomie XIX i XX wieku [w:] Historia na źródłach oparta. Studia Ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. Andrzeja Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 563- 576
  ISBN 978-83-7455-528-9
 3. Mieczysław Danin Wąsowicz (1849-1913), chemik miejski we Lwowie [w:] Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, pod red. Sławomira Dorockiego i Pawła Brzegowego, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków), Śródmiejski Ośrodek Kultury (Kraków). Grupa Badawcza “Towarzystwo Lelewelowskie”, Kraków 2016, s. 32-53
  ISBN 978-83-62919-48-2
 4. Problem kontroli żywności i wody pitnej w polskich publikacjach naukowych z drugiej połowy XIX wieku (wybrane zagadnienia) [w:] Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Red. Walentyna Korpalska, W. Ślusarczyk, Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz 2016, s. 137-152.
  ISBN 978-83-943177-4-4
 5. Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku, „Analecta” 24: 2015, nr 1, s. 131-147.
 6. Problemy fałszowania żywności w publikacjach warszawskiego farmaceuty Alfonsa Bukowskiego (1858-1921),„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 59: 2014 nr 3, s. 81-104.
 7. II Wystawa Higieniczna w Warszawie (1896) według Kronik Bolesława Prusa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 58: 2013, nr 4, s. 113-130.
 8. Das Wissen über Pilze in polnischen Kräuterbüchern der Renaissance, „Curare“ 36: 2013, 3, s. 195-204.
 9. Ogólne uwagi o lekach w „Nauce materii medycznej” (1830) Konstantego Porcyanki,Medycyna Nowożytna” 18:2012, z. 1-2, s. 167-188.
 10. Piżmo jako temat pracy doktorskiej Ludwika Bierkowskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 56: 2011, nr 2, s.143-156.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT