Dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN

12 lutego 2014

 

pok. A07

tel. +48 226572732

dyżury: śr, pt. 10.00-13.00

email: atrojan@ihnpan.waw.pl

atrojan990@gmail.com

a.trojanowska Warschau-221 bis

 

WYKSZTAŁCENIE

1986 r. – magisterium, Wydział Farmaceutyczny AM, Warszawa

2002 r. – magisterium, Kierunek etnologia, Wydział Historyczny UW

2004 r. – doktorat, Instytut Historii Nauki PAN

 

ZATRUDNIENIE

Od 1999 r. – pracownik Instytutu Historii Nauki PAN

 

REDAKCJE

Sekretarz Redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki

  1. Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800-1869. Warszawa 2012
  2. Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku. Warszawa 2008

Artykuły naukowe

  1. Piżmo jako temat pracy doktorskiej Ludwika Bierkowskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 56: 2011 nr 2 s.143-156.
  2. Tran jako przykład surowca tłuszczowego opisywanego w polskich XIX-wiecznych pracach z zakresu farmacji i farmakologii, „Farmacja Polska” 66: 2010 nr 12 s. 845-850.
  3. Dziewiętnastowieczne koncepcje zdrowego żywienia i niektóre dzisiejsze diety. „Lud” 93: 2009, s. 159-183.
  4. Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 do odkryć Justusa v. Liebiga. „Analecta” 18: 2009 z. 1-2 s. 73-110.
  5. Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w. „Analecta” 17: 2008 z. 1-2 s. 15-31.
  6. Karmin, karmazyn i szkarłat, czyli o niektórych owadach dostarczających barwników i leków, „Farmacja Polska” 63: 2007 nr 20 s. 938-944.
  7. Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud Białoruski na Rusi Litewskiej…, „Analecta” 16: 2007 z.1-2 s. 7-53.

Arrow Button Wróć