Dr Barbara Bienias

1 kwietnia 2016

Adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki

pok. A02

tel. +48 226572836

dyżury: poniedziałki i środy, godz. 10.30-13.30

e-mail: bnapieralska@gmail.com

strona ORCID

Sesja1

Wykształcenie:

 • 2014: Stopień doktora nauk humanistycznych (Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski) uzyskany na podstawie rozprawy: Literature as a store of patterns for creative imitation. Aesthetic mimesis and social mimicry in England in the years 1586-1603
 • 2007–2008: Interdyscyplinarny Program Wstępny Studiów Doktoranckich (zagadnienia literatury angielskiej, socjologii, filozofii, semiotyki, historii idei i antropologii) w Akademii Artes Liberales (Uniwersytet Warszawski)
 • 2002–2006: Studia magisterskie w Kolegium MISH (Uniwersytet Warszawski) – Dyplom z wyróżnieniem; tytuł pracy magisterskiej: Instances of Insomnia in Shakespeare’s Plays – A Portrayal. Suplement do dyplomu (w ramach MISH): elementy psychologii, antropologii, semiotyki i historii sztuki

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • wrzesień 2015 – obecnie: adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • październik 2013–wrzesień 2015: wykładowca literatury angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 • październik 2009–wrzesień 2012: wykładowca przedmiotu Technologie Informacyjne dla studentów Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Główne zainteresowania naukowe:

Literatura, kultura i nauka w Anglii w XVI i XVII w.

Semiotyka kultury

Historia idei

Wybrane publikacje:

 • The Place of MS Sloane 3703 Among Early-Modern English Translations of the French Paraphrase of ‘Splendor solis’, “The Library” Vol. 20, No. 2, 2019, s. 224–229.
 • B. Bienias, J. Włodarczyk, Edward Gresham and Copernicanism in Shakespeare’s England, “Annual Report of the Polish Academy of Sciences” 2018, s. 10–12.
 • Dan Falk: The Science of Shakespeare, A New Look at the Playwright’s Universe [recenzja], “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2017, Rok LXII, nr 1, s. 110–114.
 • “Three Henries and the Dashed Hopes of the Early Stuart Dynasty” [w]: Childhood in the English Renaissance, ed. Anna Müller, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2013, s. 89–102.
 • “Virgins or Whores? The Image of Renaissance Woman in Parlour Games in William Shakespeare’s Hamlet and Othello”, Acta Philologica, No.39, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2011, s. 29–36.
 • “Three Weddings and a Refusal? Family Ties and Social Order in Measure for Measure”, Acta Philologica, No.37, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2010, s. 37–43.
 • “There are two heads to every coin – The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana” [w:] Premières rencontres avec l’autre dans les cultures anglophones, L’Harmattan, Paris 2010, s. 35–43.
 • “The Freedom of Art, The Art of Freedom – Sir Philip Sidney’s Apology for Poetry and George Puttenham’s The Arte of English Poesie”, [w:] Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century, Volume 1, red. Monika Coghen, Zygmunt Mazur i Beata Piątek, Jagiellonian University Press, Kraków 2010, s. 67–76.
 • “‘Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a 19th-century perspective”, [w:]: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 2, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich 2010, s. 47–54.

Przekłady:

Keith Johnstone, IMPRO: spontaniczne kreowanie świata, tłum. Barbara Bienias, Maria Frączek, redakcja: Oskar Hamerski, Joanna Targoń; PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2013, wyd. I.

Udział w konferencjach lub seminariach naukowych (uczestnictwo z referatem):

 • Maj 2019, międzynarodowe seminarium Early Modern Universe(s) (Warszawa, IHN PAN), tytuł wystąpienia: “A Forgotten Discourse: Edward Gresham’s Astrostereon (1603) and the Dissemination of Copernican Astronomy in England”;
 • Wrzesień 2018, międzynarodowa konferencja ESHS, Londyn; tytuł wystąpienia: „Edward Gresham’s Astrostereon (1603) and the ‘Copernican Paradox’”;
 • Maj 2017, międzynarodowe seminarium Libraries, Scholarship & Science at the Crossroads. From Nicholas Copernicus to John Dee, 1490-1610, Kraków, tytuł wystąpienia: „Vanishing points. Edward Gresham’s Astrostereon (1603) manuscripts and the construction of the early modern scientific discourse”;
 • Kwiecień 2017, międzynarodowa konferencja SCIENTIAE’17, Università degli Studi di Padova (Włochy), tytuł wystąpienia: „The place of Edward Gresham’s Astrostereon (1603) in the discussion on cosmology and the Bible in the early modern period”;
 • Październik 2014–czerwiec 2015; udział w sesjach naukowych/konwersatoriach organizowanych w ramach Laboratorium Semiotycznego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW;
 • Maj 2013, międzynarodowa konferencja Marvellous Bodies. Corporeality in Literature w Madrycie; Saint Louis University Madrid Campus; tytuł wystąpienia: ‘Remember Me! Dismember Me! Elizabeth I’s Two Bodies in Early Modern Literary Accounts’;
 • Kwiecień 2013, PASE Annual Conference Face to Face, Page to Page (Warszawa, OSB); tytuł wystąpienia: “Royal illnesses – Shakespearean cures. Literature as a remedy in The Madness of King George (1994) and The King’s Speech (2010)”;
 • Luty 2012, Children and Childhood in the English Renaissance, Uniwersytet w Siegen (Niemcy); tytuł wystąpienia: ‘Three Henries and the dashed hopes of the early Stuart dynasty’;
 • Kwiecień 2011, 12th April Conference (Kraków, UJ), tytuł wystąpienia: “An English aristocrat at Harvard. Sir Philip Sidney’s legend in the age of global communication”;
 • Sierpień 2010, międzynarodowa konferencja Mimesis, Ethics, and Style, (Helsinki, Finlandia); tytuł wystąpienia: “Social Order and Mimetic Representation at the Court of Elizabeth I”;
 • Październik 2009, From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, OSB); tytuł wystąpienia: “‘Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a 19th– century perspective”;
 • Kwiecień 2008, 11th April Conference (Kraków, UJ), tytuł wystąpienia: “The Freedom of Art, The Art of Freedom – Sir Philip Sidney’s An Apologie for poetrie and George Puttenham’s The Arte of English Poesie”;
 • Marzec 2008, międzynarodowa konferencja First encounters with the Other (Pau, Francja); tytuł wystąpienia: “The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana”;
 • Maj 2007, konferencja Śmierć, transformacja, powstanie z martwych w dawnych kulturach (Warszawa, OBTA); tytuł wystąpienia: „Przedstawienie śmierci i pochówku w prozie podróżniczej Richarda Hakluyta i Sir Waltera Raleigha w kontekście renesansowych rytuałów pogrzebowych”;
 • Kwiecień 2007, konferencja PASE (Szczyrk); tytuł wystąpienia: “Empty crowns and heads full of images. Semiotics of the crown in the selected plays by Shakespeare and Marlowe”.

Kwerendy biblioteczne:

Kwiecień 2019 – Londyn: British Library, Senate House Library

Marzec 2018 – Londyn: British Library

Czerwiec 2017 – Londyn: British Library, Lambeth Palace Library; Oxford: Bodleian Library

Grudzień 2015 – Londyn: British Library; Oxford: Bodleian Library

Maj 2006 – Londyn: British Library, Warburg Institute

Udział w projekcie podyplomowym:

2007–2009 – udział w Programie Wstępnym Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich Akademii Artes Liberales; w ramach projektu udział w sesjach naukowych prowadzonych przez AAL, wystąpienia dotyczące zarysu projektu doktorskiego, a także współprowadzenie warsztatów pisania akademickiego dla uczestników programu niższych lat;

Udział w projektach badawczych:

2015–2018 – udział w grancie badawczym NCN „Między tradycją a nowoczesnością: kopernikanizm, idea wielości światów i astrologia w traktacie Astrostereon Edwarda Greshama (1565–1613)”, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk; współpraca przy pierwszej krytycznej edycji traktatu astronomicznego „Astrostereon” (1603) autorstwa Edwarda Greshama.

2004–2006 – udział w projekcie Great Books realizowanym przez Międzynarodową Szkołę Humanistyczną działającą przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) w ramach współpracy z profesorami kanadyjskimi z University of Saskatchewan (Kanada):

 • Luty 2006 – Shakespeare’s Comedies – prowadzący: prof. William E. Slights
 • Kwiecień 2005 – Shakespeare’s Histories – prowadzący: prof. David J. Parkinson
 • Kwiecień 2004 – Shakespeare’s Tragedies – prowadząca: prof. Judith Henderson

Pełnione funkcje i członkostwo w Stowarzyszeniach:

Członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok 2019/20

Od września 2018 – Sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Nicolaus Copernicus in the 21st Century: Context, Resources, Methods (Warszawa, 21 maja 2018)

Od września 2018 – Członek Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki (ESHS)

Od listopada 2017– Członek Londyńskiego Towarzystwa Bibliograficznego (The Bibliographical Society)

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT