Dr Barbara Bienias

1 kwietnia 2016

pok. A02

tel. +48 226572836

dyżury: poniedziałki i czwartki, godz. 10.30-13.30

e-mail: bnapieralska@gmail.com

strona ORCID

Sesja1

Wykształcenie:

 • 2014 Stopień doktora nauk humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa) w Instytucie Anglistyki  (Wydz. Neofilologii, Uniwersytet Warszawski) uzyskany na podstawie rozprawy: Literature as a store of patterns for creative imitation. Aesthetic mimesis and social mimicry in England in the years 1586-1603 (Literatura jako zbiór modeli kreatywnej imitacji. Estetyczne i społeczne aspekty mimesis w Anglii w latach 1586-1603).
 • 2007-2008 Interdyscyplinarny program wstępny studiów doktoranckich (zawierający elementy literatury angielskiej, socjologii, filozofii i antropologii) w Akademii Artes Liberales (Uniwersytet Warszawski).
 • 2002-2006  Studia magisterskie w Kolegium MISH (Uniwersytet Warszawski). Tytuł magistra filologii angielskiej (w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa). Tytuł pracy magisterskiej: Instances of insomnia in Shakespeare’s plays – a portrayal (Przypadki bezsenności w sztukach Williama Szekspira – charakterystyka). Suplement do dyplomu (w ramach MISH): elementy psychologii, antropologii, semiotyki i historii sztuki.

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • 09.2015 – Adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 10.2013-09.2015 – Wykładowca literatury angielskiej w Społecznej Akademii Nauk (Warszawa)
 • 10.2009-09.2012 – Wykładowca przedmiotu Technologie Informacyjne dla studentów  Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Główne zainteresowania naukowe:

Literatura, kultura i nauka w Anglii w XVI i XVII w.

Semiotyka kulturowa

Historia idei

Publikacje:

 • ‘Three Henries and the Dashed Hopes of the Early Stuart Dynasty’ [w]: Childhood in the English Renaissance, ed. Anna Müller, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013, s. 89-102.
 • ‘Virgins or Whores? The Image of Renaissance Woman in Parlour Games in William Shakespeare’s Hamlet and Othello’, Acta Philologica, No.39, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2011, s. 29-36.
 • ‘Three Weddings and a Refusal? Family Ties and Social Order in Measure for Measure’, Acta Philologica, No.37, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2010, s. 37-43.
 • ‘There are two heads to every coin – The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana’, in: Premieres rencontres avec l’autre dans les cultures anglophones, L’Harmattan, Paris 2010, s. 35-43.
 • ‘The Freedom of Art, The Art of Freedom – Sir Philip Sidney’s Apology for Poetry and George Puttenham’s The Arte of English Poesie’, [in:] Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century, Volume 1, Red. Monika Coghen, Zygmunt Mazur and Beata Piątek, Jagiellonian University Press, Kraków 2010, s. 67-76.
 • “’Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a 19th-century perspective”, in: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 2. Red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2010, s. 47-54.

Tłumaczenia:

Keith Johnstone, “IMPRO: spontaniczne kreowanie świata”; przekład: Barbara Bienias, Maria Frączek, redakcja: Oskar Hamerski, Joanna Targoń; PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2013, wyd. I.

Udział w konferencjach lub seminariach naukowych (uczestnictwo połączone z wystąpieniem):

 • Październik 2014 – czerwiec 2015; udział w sesjach naukowych/konwersatoriach organizowanych w ramach Laboratorium Semiotycznego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW;
 • Maj 2013, międzynarodowa konferencja Marvellous Bodies. Corporeality in Literature w Madrycie; konferencja zorganizowana przez Saint Louis University Madrid Campus; wystąpienie z referatem, pt.: “Remember Me! Dismember Me! Elizabeth I’s Two Bodies in Early Modern Literary Accounts”;
 • Kwiecień 2013, PASE Annual Conference in Warsaw, Face to Face, Page to Page; wystąpienie z referatem, pt.: “Royal illnesses – Shakespearean cures. Literature    as a remedy in The Madness of King George (1994) and The King’s Speech (2010)”;
 • Luty 2012, Children and Childhood in the English Renaissance, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet w Siegen (Niemcy); tytuł wystąpienia: ‘Three Henries and the dashed hopes of the early Stuart dynasty’;
 • Kwiecień 2011, 12th April Conference, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: ‘An English aristocrat at Harvard. Sir Philip Sidney’s legend in the age of global communication’;
 • Sierpień 2010, The Styles of Mimesis Project, konferencja Ethics, Mimesis and Style, Helsinki (Finlandia); tytuł wystąpienia: ‘Social Order and Mimetic Representation at the Court of Elizabeth I’;
 • Październik 2009, Warsaw Conference ‘From Queen Anne to Queen Victoria’ (Warszawa); tytuł wystąpienia: ‘Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a XIXth- century perspective’;
 • Kwiecień 2008, 11th April Conference (Kraków UJ), tytuł wystąpienia: ‘The Freedom of Art, The Art Of Freedom – Sir Philip Sidney’s An Apologie for poetrie and George Puttenham’s The Arte of English Poesie’;
 • Marzec 2008, konferencja ‘First encounters with the Other’ (Pau, Francja); tytuł wystąpienia: ‘The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana’;
 • Maj 2007, konferencja OBTA ‘Śmierć, transformacja, powstanie z martwych w dawnych kulturach’ (Warszawa); tytuł wystąpienia: ‘Przedstawienie śmierci i pochowku w prozie podrożniczej Richarda Hakluyta i Sir Waltera Raleigha w kontekście renesansowych rytuałow pogrzebowych’;
 • Kwiecień 2007, konferencja PASE (Szczyrk); tytuł wystąpienia: ‘Empty crowns and heads full of images. Semiotics of the crown in the selected plays by Shakespeare and Marlowe’.

Udział w projekcie podyplomowym:

2007-2009 – udział w Programie Wstępnym Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales; w ramach projektu udział w sesjach naukowych prowadzonych przez AAL, wystąpienia dotyczące zarysu projektu doktorskiego, a także współprowadzenie warsztatów pisania akademickiego dla uczestników programu niższych lat;

Udział w projektach badawczych:

08.2015-08.2017 – udział w grancie badawczym NCN „Między tradycją a nowoczesnością: kopernikanizm, idea wielości światów i astrologia w traktacie Astrostereon Edwarda Greshama (1565-1613)”, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk; współpraca przy pierwszej krytycznej edycji traktatu astronomicznego „Astrostereon” (1603) autorstwa Edwarda Greshama.

2004-2006 –  udział w projekcie ‘Great Books’ realizowanym przez Międzynarodową Szkołę Humanistyczną działającą przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) w ramach współpracy z profesorami kanadyjskimi z University of Saskatchewan (Kanada):

 • Luty 2006 – ‘Shakespeare’s Comedies’ – prowadzący: prof. William E. Slights
 • Kwiecień 2005 – ‘Shakespeare’s Histories’ – prowadzący: prof. David J. Parkinson
 • Kwiecień 2004 – ‘Shakespeare’s Tragedies’ – prowadząca: prof. Judith Henderson

Wyróżnienia naukowe:

Dyplom studiów magisterskich (Filologia angielska w ramach MISH) z wyróżnieniem.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT