Dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

12 lutego 2014

pok. A19

tel. +48 226572748

dyżury: czw. 14.00–16.00

email: iarabas@wp.pl

arabas

Moje zainteresowania łączą historię nauk przyrodniczych i muzealnictwa, a badania dotyczą roli gabinetów osobliwości jako protomuzeów nauki.  Podstawą  pracy są  dokumenty i eksponaty odnalezione przeze mnie w rosyjskich archiwach i muzeach świadczące o świetności gabinetu historii naturalnej księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach na Podlasiu.

Wykształcenie

1977:  matura w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Częstochowie

1982:  magisterium na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, na podstawie pracy “Działalność Teofila Tugendholda w zakresie historii farmacji” (promotor prof. Barbara Kuźnicka)

1994:  doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy „Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w.” (promotor prof. Barbara Kuźnicka)

2007:  habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie książki „Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej”, Warszawa 2006

2008:  dyplom studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa w Instytucie Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:

1982–1986: farmaceutka w jednej z warszawskich aptek

1982–1987: sekretarz redakcji w czasopiśmie “Farmacja Polska”

1986 – do chwili obecnej: asystent, adiunkt, a następnie docent w Instytucie Historii Nauki PAN

1997 – do chwili obecnej: kierownik Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ( kustosz    dyplomowany)

2009 – do chwili obecnej: adiunkt w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Doświadczenie zdobyte za granicą:

 •  badania archiwalne i biblioteczne: Słowacja (1996, 1998), Węgry (1995), Hiszpania (1997), Japonia (1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007), Litwa (2000, 2001, 2003), Ukraina (2006) i Rosja (2008, 2010, 2011)

Udział w konferencjach zagranicznych z referatami:

 • XXIX Congres International d’Histoire de la Pharmacie, Histoire de l’emploi du pavot en Pologne au dix-neuvieme siecle, Ateny (kwiecień 1989)
 • XXX Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae, La reaction des savants polonais a la decouverte de la morphine, Praga (kwiecień 1991)
 • International Conference on Ethnomedecine, Les herbes dans les pharmacopees du 1817 et du 1937 (la seconde edite 120 ans plus tard), Heidelberg (kwiecień 1993)
 • XXXII Congres International d’Histoire de la Pharmacie, L’utilisation des opioides dans les hopitaux polonaise de la IIe moitie du XIX e siecle, Paryż (wrzesień 1995) Sympozjum Japońskiego Towarzystwa Historii Farmacji, Employment of opium and its alkaloids in European, especially Polish therapeutics (XIX–XX century) and the consequences of abuse of narcotics analgesics, Osaka (wrzesień 1996)
 • XXXIII International Congress for the History of Pharmacy, Insects in Polish folk medicine, Stockholm (czerwiec 1997)
 • XXXIV Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae, Medicaments in Japanese Medicine-boxes on the turn of the 19th and 20th century, Florencja (październik 1999)
 • XXXV International Kongress fur Geschichte der Pharmazie, The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in XIX century, Lucerna (wrzesień 2001)
 • XXXVI International Congress on the History of Pharmacy, Father of Polish and worldoil industry – Polish pharmacist Ignacy Łukasiewicz, Sinaia (wrzesień 2003)
 • XXXVII International Congress for the History of Pharmacy, Medicinal plants of the borderland, Edynburg (czerwiec  2005)
 • XXXVIII International Congress for the History of Pharmacy, Nature, Art and Science in the Cabinets of Curiosities, Sevilla (wrzesień 2007)
 • XXXIX International Congress for the History of Pharmacy, Thesaurus plantarum sybericarum. Tracing the research of an outstanding Polish florist- Ferdynand Karo (1845–1927), Wiedeń (wrzesień 2009)
 • XXXX International Congress for the History of Pharmacy, “Blazing the Trail” – Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, Berlin (wrzesień 2011)

Udział w grantach:

 • 2004–2007: “Fizjografia polska na przełomie XVIII–XIX w. – poznanie flory terenów granicy geobotanicznej Europy Zachodniej i Wschodniej”   (kierownik grantu doc. dr hab. Wanda Grębecka)

Popularyzacja nauki:

 • organizacja spotkań referatowych w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • wykłady na Festiwalach Nauki
 • prezentacje na Piknikach Naukowych, Nocy Badacza i Nocy Muzeów
 • udział w programach radiowych i telewizyjnych

Pełnione funkcje:

 • wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 1989 r.)
 • delegat Zespołu Sekcji Historii Farmacji do International Society for the History of Pharmacy (od 1999 r.)
 • wiceprzewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

Nagrody, wyróżnienia:

 • II nagroda za pracę doktorską w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego organizowanym przez  Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
 • Medal im. Ignacego Łukaszewicza „Za wybitne zasługi dla farmacji polskiej”, nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2000 r.)
 • “Pasjonat Farmacji” w plebiscycie „Gazety Farmaceutycznej” (2005 r.)
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego (2006 r.)
 • godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2007 r.)
 • członek Akadémie International d’Histoire de la Pharmacie (2009 r.)

Wykaz publikacji

I. Publikacje naukowe

Książki:

 1. Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w. Warszawa 1995.
 2. Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, Warszawa 2000 (redakcja).
 3. Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006.

Rozprawy, artykuły, komunikaty:

 1. Motywy farmaceutyczne w zbiorach malarskich Muzeum Narodowego w Warszawie, “Farmacja Polska”, 38, 1982, s. 394–400.
 2. Publikacje historyczne Teofila Tugendholda, “Farmacja Polska”, 39, 1983, 6, s. 351–357.
 3. Teofil Tugendhold jako historyk farmacji, “Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 48, 1985, s. 489–510.
 4. Leki roślinne w “Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga, [w:] Historia leków naturalnych. Pod red. Barbary Kuźnickiej. I. Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, Warszawa 1986, s. 91–161.
 5. Wybrane rośliny o działaniu uzalężniającym w renesansowych herbarzach polskich, [w:] Historia leków naturalnych. Pod red. Barbary Kuźnickiej, II, Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, Warszawa 1989, s. 131–139.
 6. Lecznictwo ludowe i leki roślinne w badaniach ankietowych czasopisma “Wisła” (1889–1905, 1916/1917), “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 36, 1991, s. 64–69.
 7. Z historii używania maku w Polsce, [w:] Raport o maku (Papaver somniferum L.). Pod red. Tadeusza L. Chruściela, Warszawa 1992, s. 102–106.
 8. Źródła do dziejów nauk o leku w zabytkowych zasobach Bratysławy, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 4, 1993, s. 157–162 (współautor H. Lichocka).
 9. O dziejach stosowania opium na podstawie Usus opii… Baltazara Ludwika Trallesa z 1757 r., “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 4, 1993, s. 131–135 (współautor M. Malewicz).
 10. Usus opii… de Balthasar Louis Tralles, medecin silesien du XVIIIe siecle, “Revue d’Histoire de la Pharmacie”, 41, 1994, s. 411–414.

Po doktoracie:

 1. Problem narkomanii w Polsce na przełomie XIX i XX w., “Farmacja Polska”, 52, 1996, s. 174–177.
 2. Les plantes dans les pharmacopees polonaises de 1817 et de 1937, [w:] Medicaments et aliments approche ethnopharmacologique, Paris 1996, s. 258–259.
 3. Międzynarodowe i narodowe stowarzyszenia historii farmacji we spółczesnej charakterystyce, “Farmacja Polska”, 52, 1996, s. 602–610 (współautor Jadwiga Brzezińska).
 4. L’utilisation des opioides dans les hopitaux polonais de la seconde moitie du XIXe siecle, [w :] Pratiques Professionnelles – Therapeutique, Paris 1996, s. 393–395.
 5. Employment of opium and its alkaloids in European, especially Polish therapeutics (XIX–XX century) and the consequences of abuse of narcotics analgesics, ”The Japanese Journal of History of Pharmacy”, 32(1), 1977, s. 18–25.
 6. Transformacje w polskiej nauce i szkolnictwie po 1990 r., „Biuletyn Naukowy Konan Womens University”, 1997, s. 131–140. (współautorzy Jacek Arabas, Shoji Asada).
 7. Leki i metody lecznicze w japońskiej tradycji, “Farmacja Polska”, 54, 1998, s. 461–468 (współautor Shoji Asda).
 8. Rola apteczek dworskich w siedzibach szlacheckich na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Pamiętnik VIII Sympozjum Historii Farmacji z okazji 70-lecia I Zjazdu Aptekarzy Słowiańskich i Konferencji pt. ”Farmacja w Europie Środkowo-Wschodniej”. Pod redakcją Anity Magowskiej, Poznań-Błażejewko-Warszawa 1999, s. 64 – 71.
 9. Panny apteczkowe – rola dworu szlacheckiego w kształtowaniu świadomości terapeutycznej na polskiej wsi, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych. Pod redakcją Iwony Arabas, Warszawa 2000 r. s. 85–99.
 10. Wstęp, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, Pod redakcją Iwony Arabas, Warszawa 2000 r., s. 7–13 .
 11. Nieprzetartym szlakiem, „Farmacja Polska”, 56, 2000, s. 573–583 (wspólautor Anita Chodkowska).
 12. Prace Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk na rzecz poprawy stanu zdrowotnego ludności wiejskiej, [w:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, Warszawa 2002, s. 1–12.
 13. Lecznictwo ludowe w badaniach etnograficznych, „Farmacja Polska” 58, 2002, s. 1151–1163.
 14. Książki medyczne w domowej terapii w polskich dworach szlacheckich, “Farmacja Polska”, 24, 2003, s. 1108–1116.
 15. Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, “Medycyna Nowożytna”, 10, 2003, s. 225–230.
 16. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddził Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – historia i zbiory, “Almanach Muzealny”, t. IV, 2003, s. 317–332.
 17. The role of gentry Manor In Healthcare of the polish Countryside In 19th Century, [w:] Proceedings of the 35th Congress on the History of Pharmacy, Lucerne, 2002 (książka wydana na CD).
 18. Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych, „Medycyna Nowożytna”, 11, 2004, s. 141–180.
 19. The founder of the Polish and world oil industry: Polish pharmacist Ignacy Łukasiewicz and the 150th anniversary of the lighting of the first kerosene lamp, “Pharmaceutical Historian, British Society for the History of Pharmacy”, vol. 35 nr 1, 2005, s. 8–10.
 20. Dla zdrowia, animuszu i edukacji…, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, XXXV, 2005, suplement 9, s. 279–287.
 21. Rośliny lecznicze we florze pogranicza, „Farmacja Polska”, 61, 2005, s. 1152–1158 (współautor W. Grębecka).
 22. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, [w:] Dary i Darczyńcy 70 lat Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Katalog wystawy jubileuszowej grudzień 2006 – maj 2007, Warszawa 2006, s.584–600.
 23. Kobiety i farmacja, „Farmacja Polska”, 63, 2007, s. 1017–1023.
 24. Historia farmacji w malarstwie, „Farmacja Polska”, 63, 2007, s. 744–749 (współautor Zuzanna Marcińska).
 25. Badacz flory syberyjskiej mgr farm. Ferdynand Karo, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 10, 2008, s. 19–24.
 26. Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, pod redakcją Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki, DiG, Warszawa 2009, s. 257–267.
 27. Krótka historia reklamy farmaceutycznej – „Kto sekret zna, o zdrowie dba”, „Farmacja Polska”, 65, 2009, s. 41–45 (współautor A. Chodkowska).
 28. Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Kwartalnik Historii Nauki”, 54, 2009, nr 1, 115–130.
 29. Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, „Kwartalnik historii Nauki i Techniki, 54, 2009, nr 2, s. 9–5108.
 30. Natur, Art. And Science In the Cabinets of Curiosities, Comunicationes orales, Actas del 38 Congreso International de Historia de la Farmacia, Seville, 19–22 septiembre 2007, s. 1–6 (wydanie cyfrowe).
 31. Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Apothecaria Bydgostiana. Pamiętnik XVIII Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. Muzealnictwo Farmaceutyczne Ciechocinek–Bydgoszcz–Toruń 25–28 06 2009. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 11, 2010, s. 54–60.
 32. Aptekarz wojskowy Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje, Pamiętnik XIX Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Sanok 2010, s.1–6.
 33. “Blazing the Trail” – Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, Elektroniczna wersja, www. histpharm.org/congresses%20ishp.htm, s.1–6.
 34. Z dziejów aptekarstwa. Czy Galen był aptekarzem?, „Aptekarz Polski”, 61, (39e), 2011, s. 46–49.
 35. Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, [w:] „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie którzy wyprzedzili swoją epokę”, Ciechanowiec 2011 r., s. 9–27.
 36. Niezrealizowany projekt narodowego muzeum historii naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej, „Kwartalnik Historii Nauki”, 57, 2012, s. 166–180.
 37. Ocalałe z moskiewskiej pożogi: materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej, „Cenne, Bezcenne/ Utracone”, 1–4/2013, s. 12–17, (współautorzy Natalia Michajłowna Smirnowa, Julia Krasnobajewa, Siergiej A. Kowalenko).
 38. Salus aegroti suprema lex – refleksja z pogranicza nauki i sztuki, Kodeks Etyki Farmaceutycznej NIA, 2013.
 39. Leczenie bursztynem dawniej i dziś, „Farmacja Polska”, 69, 2013, s. 32–36 (współautor A. Pielińska, J. Popiołek).

II. Recenzje i sprawozdania

 1. /Rec./ P. Rybicki: Problematyka historyczna na łamach “Wiadomości Farmaceutycznych” w latach 1919–1939, “Farmacja Polska”, 40, 1984, s. 181.
 2. Doktor Barbara Kuźnicka doktorem habilitowanym, “Farmacja Polska”, 40, 1984, s. 246–247.
 3. Doktor Barbara Kuźnicka członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, “Farmacja Polska”, 40, 1984, s. 316.
 4. Konferencja Zespołu Hisrtorii Farmacji PAN, “Farmacja Polska”, 41, 1985, s. 495–496.
 5. Historia medycyny i farmacji przedmiotem obrad Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, “Farmacja Polska”, 42, 1986, s. 703.
 6. Pierwsze seminarium etnofarmaceutyczne, “Farmacja Polska”, 43, 1987, s. 294–295.
 7. Drugie seminarium etnofarmaceutyczne, “Farmacja Polska”, 44, 1988, s. 110.
 8. Seminarium etnofarmaceutyczne – z badań nad lecznictwem ludowym, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 33, 1988, s. 575–576.
 9. /rec./ R.Rembieliński, B. Kuźnicka: Historia farmacji, wyd. III popr. i uzup., Warszawa 1987, PZWL, 371 ss., ilustr., “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 33, 1988, s. 561–562.
 10. Tabu a medycyna humoralna – dyskusja na seminarium etnofarmaceutycznym, “Kwartalnik Historii Nauki i Technmiki”, 34, 1989, s. 161–162.
 11. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Atenach (15–18 kwietnia 1989 r.) , “Kawartalnik Historii Nauki i Techniki”, 38, 1989, s.716–718.
 12. Miedzynarodowy Kongres Historii Framacji w Atenach, “Farmacja Polska”, 46, 1990, s. 52–53.
 13. Miedzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Pradze, “Farmacja Polska”, 47, 1991, s. 802–803.
 14. [rec.] Dzieje medycyny. Władysław Szumowski: Historia medycyny filozoficznie ujęta, “Świat Nauki”, 6/ 46, 1995, s. 87–88.
 15. Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych, „Kwartalnik Historii Nauki”, 49, 2000, s. 283–285.
 16. 40-lecia Instytutu Historii Farmacji w Marburgu, „Farmacja Polska”, 62, 2006, s. 226–228 (współautor J. Brzezińska).
 17. [rec.]Teodor Kikta, Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823–1939), Warszawa 2007, “Farmacja Polska”, 63, 2007, s. 946–947.
 18. Nasza Pani Doktor [wspomnienie o Alinie Zduńskiej], „Gazeta Farmaceutyczna”, 1(177), 2007, s. 49.
 19. Japońskie peregrynacje, „Panacea”, 3, 2008, 32–33.
 20. Jubileusz 60-lecia PTFarm. „Manager Apteki”, 8, 2008, 70–71.
 21. Recenzja: Maria Krisań, Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku, Warszawa 2008, „Kwartalnik Historii Nauki”, 54, nr 3/4 , s. 303–304.
 22. 39.Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Wiedeń, 16–19 września 20 09 r., „Farmacja Polska”, 65,nr 12, 2009, s. 868–870 (współautor Jadwiga Brzezińska).
 23. 39 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Wiedeń 16–19 września 2009, „Kwartalnik Historii Nauki”, 55, 2010, s. 377–380 (współautor Jadwiga Brzezińska).
 24. Pharmazie in Geschichte und Gegenwart. Festgabe für Wolf-Dieter Müller-Jahnke zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Christoph Friedrich und Joachim Telle. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 2008, 592 s. – księga pamiątkowa ku czci wybitnego historyka farmacji prof. dr hab. Wolfa-Dietera Muller-Jahnke, „Kwartalnik Historii Nauki”, 55, 2010, s.310–315 (współautor Jadwiga Brzezińska).

Popularyzacja:

 1. Od leku do trucizny, “Tysol, Magazyn Tygodnika Solidarność”, 3, 1998, s. 7.
 2. Apteczki i leki japońskich wędrownych aptekarzy z kolekcji rodziny Kashimoto.(polsko-angielsko-japoński katalog wystawy), Warszawa 1998, ss. 22 (współautor Shoji Asada).
 3. Similia similibus curantur, „Saluber”, 1/2, 2000 s. 4–5.
 4. Higiea – siostra Panacei, „Panacea”, 1(6) 2004 s. 24–26.
 5. Dawne apteczki i ich opiekunki. Panacea i Hygiea w polskim dworku, „Panacea” 11 (2), 2005, s. 34–37.
 6. Ważne przypomnienie… (75 rocznica śmierci Marszałka J. Piłsudskiego), Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Biuletyn Informacyjny, 2, 2005, s. 43 (wpólautor K.Radecki).
 7. Muzeum Farmacji na Piwnej, „Manager Apteki”, 2(3), 2006 s. 24–26.
 8. Domowa apteczka w tradycji japońskiej, „Panacea”, 3(16) 2006, s. 32–34 (współautor Shoji Asada i Mariko Kashimoto).
 9. Źródła wiedzy o roślinach leczniczych, „Panacea”, 1(14), 2006, s. 29–31.
 10. Apteka królewska w Warszawie, „Manager Apteki”, 3(4), 2006, s. 70–71.
 11. Narodziny naukowej farmacji, Manager Apteki, 4(4), 2006, s. 75.
 12. Dawna wiedza o roślinach leczniczych, „Farmacja Pomorza Środkowego”, 8/2006, s. 35–41.
 13. Kobiety w aptece, „Manager Apteki”, 5(6), 2006, s.72–73.
 14. Do apteki po urodę, „Manager Apteki”, 6(7), 2006, s. 72–73 (współautor P. Alaborska).
 15. Nauka, natura i sztuka w gabinetach osobliwości, „Panacea”, 3 (20), 2007, s. 32–34.
 16. Zioła w polskich dworkach – z rodzinnego archiwum państwa Walewskich, „Manager Apteki”, 8, 2007, s. 76–77.
 17. Do wód, Manager Apteki, 5, 2007, s. 72–73(współautor Paula Alaborska).
 18. Teoria Hahnemanna, „Manager Apteki”, 1(8), 2007, s. 72–73.
 19. Farmaceutyczne japonika w Warszawie, „Manager Apteki”, 2, 2007, s.72–73.
 20. Pachnidła, „Manager Apteki”, 3, 2007, s. 68–69 (współautor Paula Alaborska).
 21. Mydło w służbie higieny, „Manager Apteki”, 4, 2007, s.70–71(współautor Paula Alaborska).
 22. Czarni Mnisi, wirydarze, infirmerie i benedyktynka, „Panacea”, 4, 2008, s. 32–33.
 23. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, „Stowarzyszenie Muzealników polskich, Komunikaty Oddziału Mazowieckiego”, 15, 2008, s. 1–3.
 24. Poczet wielkich aptekarzy polskich (biogramy), czasopismo internetowe NIA „Aptekarz Polski”, X, XI, XII 2008 (współautor dr Wojciech Giermaziak).
 25. Prof. Antonii Władysław Ossowski – w latach 1936–1938 dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Biuletyn Informacyjny, 23, 2009, nr 2, s.11.
 26. Jak dawniej leczono astmę, „Świat Lekarza”, 4,2009, s. 32–35.
 27. Plaster – mała wielka rzecz, „Farmacja i JA”, 11, 2009, s. 46.
 28. Recepta z ogrodów zdrowia, „Farmacja i JA”, 9, 2009, s.32.
 29. Miary i wagi w aptece, „Farmacja i JA”, 10, 2009, s.32.
 30. Z praktyki lekarskiej. Dawne metody, „Farmacja i JA”, 11, 1009, s. 50.
 31. Kram apteczny na Piwnej, „Panacea”, lipiec–wrzesień 2010, s. 32–33.
 32. Z miłości do syberyjskiej flory, „Panacea”, 2 (35), 2011, s. 32–34.

Kongresy i sympozja (streszczenia):

 1. Nazewnictwo ludowe roślin leczniczych na łamach “Wisły” (1887–1905). XIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Katowice 11 – 12 września 1986 r., Streszczenia.
 2. Histoire de l’emploi du pavot en Pologne au dix-neuvieme siecle. Congres nternational d’Histoire de la Pharmacie. Athens, Greece, 15 –18 April 1989. Resumes.
 3. Wiedza o konopiach siewnych na podstawie XVIII w. dzieł przyrodniczych, XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod hasłem: Lek sprawą społeczną. Streszczenia. t. I. s. 6–11.
 4. La reaction des savants polonais a la decouverte de la morphine, XXX Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae. Pragae aprilis 15–20 1991. Programma – Abstracta. s. 42.
 5. Ludwik Baltazar Tralles osiemnastowieczny badacz opium, W: III Sympozjum Historii Farmacji w Supraślu 11–m 13 czerwiec 1993 r. Streszczenia, s. 2.
 6. Les herbes dans les pharmacopees du 1817 et du 1937 (la seconde edite 120 ans plus tard), Abstract. International Conference on Ethnomedecine, Heidelberg 1993, s.37.
 7. L’utilisation des opioides dans les hopitaux polonaise de la IIe moitie du XIX e siecle. Resume. XXXII Congres International d’Histoire de la Pharmacie. 25–29 septembre 1995 r., Paris, s. 90.
 8. Problem narkomanii w Polsce na przełomie XIX i XX w. Streszcenia. V Sympozjum Historii Farmacji, Iwonicz-Zdrój 2–4 czerwca 1995 r., s.1.
 9. Międzynarodowe i narodowe stowarzyszenia historyków farmacji we współczesnej charakterystyce. XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Nauka i praktyka farmaceutyczna w ochronie zdrowia. Materiały Zjazdowe. Warszawa 20–21 października 1995 r. s. 8 (współautor J. Brzezińska).
 10. The folk and common usage of confection of poppy in Poland on the turn of 19th century. Abstracts. 3 Colloquio Europeo di Etnofarmacologia, 1 Conferenza Internazionale di Antropologia e Storia della Salute e delle Malattie. Genova, 29 maggio – 2 giugno 1996, s. 159.
 11. Leki pochodzenia zwierzęcego w farmacji XIX w. (wybrane zagadnienia). VI Sympozjum Historii Farmacji, Dobczyce – Kraków 6 – 8 czerwca 1996 r. Materiały zjazdowe, s. 9.
 12. Employment of opium and its alkaloids in European, especially Polish therapeutics (XIX – XX century) and the consequences of abuse of narcotics analgesics. Streszczenie opublikowane w materiałach Sympozjum Japońskiego Towarzystwa Historii Farmacji w Osace, Wrzesień 1996, s. 1–4.
 13. Insects in Polish folk medicine, 33 International Congress for the History of Pharmacy, Jun 11–14, 1997, Stockholm, Sweden, s. 20.
 14. Nieprzetartym szlakiem, XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja w perspektywie XXI wieku” Streszczenia. Kraków 10–13 1998, s. 461–462. (współautor Anita Chodkowska).
 15. Rola apteczek dworskich w siedzibach szlacheckich na przełomie XVIII i XIX w. VIII Sympozjum Historii Farmacji z okazji 70- lecia I Zjazdu Aptekarzy Słowiańskich (23–24 IX 1999). Materiały, s. 17.
 16. Medicaments in Japanese Mesicine-boxes on the turn of the 19th and 20th century. Atti e Memorie. 34 Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae. Firenze 20 – 23 ottobre 1999. Numero speciale XVI, no 2, s. 62 (współautor Shoji Asada).
 17. Muzeum Farmcji im. mgr Antoniny Leśniewskiej przy PZF „Cefarm-Warszawa”. Ogólnopolska Sesja Naukowa „Farmaceutyczne eksponaty muzealne w Polsce” Gdańsk 1999. Materiały konferencyjne, s. 53 (współautor Anita Chodkowska).
 18. Apteki warszawskie w latach 1945–1951 na podstawie zbiorów archiwalnych Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej przy PZF „CEFARM-WARSZAWA” IX Sympozjium Historii Farmacji, Łańcut 2000, s. 1 (współautor A. Chodkowska).
 19. Medicaments in Japanese Medicine-Boxes on the Turn of the 19th century, Acta 34 Congressus Internationalis Historiae Pharmciae, Firenze 2001, s. 121–122 (wpółautor Shoji Asada).
 20. The Role of Gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in XIX century, 35 International Kongress fur Geschichte der Pharmazie, Lucerne 19–22, 9, 2001, s. 26.
 21. Upowszechnianie wiedzy medycznej jako temat prac Towarzystwa Warszawskiego przyjaciól Nauk, XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzysrwa Farmaceutycznego, Farmacja w XXI wieku, Tom –I, Streszczenia, Poznań, 19–22 września 2001, s. 416. (wapółautor. A. Chodkowska).
 22. Reklama farmaceutyczna na podstawie zbiorów Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, X Sympozjium Historii Farmacji, Wenecja 2001 s. 3–4 (wpółautor A. Chodkowska).
 23. Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, XII Sympozjum Historii Farmacji, Niedzica 2003, Materiały, Niedzica, 5–8 czerwca 2003 r., s. 17.
 24. Father of Polish and worldoil industry – Polish pharmacist Ignacy Łukasiewicz, 36th International Conress on the History of Pharmacy, Sinaia-Romania, 24–27 September 2003, s. 27–28.
 25. Warsaw Museums, The Museum of Pharmacy, „Culture”, 4(24), 2003, s. 40–41.
 26. The role of gentry Manor in Healthcare of the Polish Countryside in 19th Century, Acta 35 Congressus Internationalis Historia Pharmaciae, Lucerne 2003, s. 27.
 27. Medicinal plants of the borderland, „People and Places” 37th International Congress for the History of Pharmacy, 22nd June–25th June 2005, University of Edinburgh, Scotland, s. 21 (współautor W. Grębecka).
 28. Wczoraj, dziś i jutro Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, Sympozjum „Muzea i kolekcje farmaceutyczne w Polsce”, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 18–19 maja 2006 [b.n.].
 29. Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, Sympozjum Ośrodka Badań nad Kulturą Antyczną UW „Staropolskie kompendia wiedzy”, 30–31 V 2007 r., streszczenia [b.n.].
 30. Nature, Art and Science in the Cabinets of Curiosities, XXXVIII Congressus Internationalis Historiae Pharmaciae, 19–22 Septembre 2007, Sevilla, s. 77.
 31. Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów,, Sesja „Polscy w nauce, cywilizacji i gospodarce świata”, Pułtuski 19–21 listopada 2008.
 32. Thesaurus plantarum sybericarum. Tracing the research of an outstanding Polish florist- Ferdynand Karo (1845–1927), 39.International Congress for the History of Pharmacy, Abstracts, Wien 2009, s. 17.
 33. Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, XVIII Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. „Muzealnictwo farmaceutyczne”, Ciechocinek–Bydgoszcz–Toruń 25–28, 06. 2009, Skróty referatów, s. 11–12.
 34. Aptekarz wojskowy Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje, XIX Sympozjum Historii Farmacji Apteki – Aptekarze – Aptekarstwo, Sanok 2010, Materiały, s.7–8.
 35. „Dostępny, kunsztowny i zadziwiający” świat natury siemiatyckich zbiorów księżnej Anny Jabłonowskiej, na podstawie odnalezionego inwentarza, Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu Wspólna konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, 9–11 grudnia 2010, Streszczenia s.14.
 36. strajkach studenckich 1981 r. i powstaniu NZS, który nie stał się korporacją, XX Sympozjum Historii Farmacji, “Korporacje aptekarskie – historia i teraźniejszość”, Zakopane, 2–5 czerwca 2011, s. 15.
 37. Rola tradycji we współczesnym lecznictwie japońskim, Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej, 9–10 czerwca 2011, s. 10.
 38. “Blazing the Trail” – Antonina Leśniewska’s published Memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, XXXX International Congress for the History of Pharmacy, Berlin, September 14–17, 2011, Pharmacy and Books – Pharmazie und Buch – Pharmacieet les livres, Berlin–Branderburg Academy of Sciences and Humanities, Gendarmenmarkt, s. 35.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT