dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN

12 lutego 2014

pok. A21

tel. +48 226572730

dyżury: czwartek 10–12, piątek 10.00–12.00

email: jacek.soszynski@uw.edu.pl

http://manuscripta.pl/osoby/soszynski.htm

foto_edited

 

Zainteresowania badawcze

 • średniowieczne kroniki uniwersalne
 • historia Biblii w wiekach średnich
 • kodykologia i paleografia

Wykształcenie

 • 1982 magisterium, Instytut Historyczny UW
 • 1994 doktorat, Instytut Historii Nauki PAN
 • 2007 habilitacja, Instytut Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 1982 –1986 Archiwum Główne Akt Dawnych; archiwista
 • 1986 –         Instytut Historii Nauki PAN
 • 1995 –         Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

Długotrwałe pobyty zagraniczne

 • 1988 Centre d’Etudes Superieurs de Civilisation Medievale, Poitiers – szkoła letnia
 • 1989-1990 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel – stypendium Dr. Günther Findel-Stiftung zur Förderung der Wissenschaften
 • 1992 Rijksuniversiteit Groningen – stypendium Holenderskiego Ministerstwa Edukacji
 • 1996 Ludwig Maximilians Universität, München, Seminar “Geschichtswissenschaft in Deutschland Heute” – stypendium Robert Bosch Stiftung
 • 2000-2001 University of Notre Dame, USA – stypendium The Kosciuszko Fundation, New York
 • 2002 University of Notre Dame, USA – semestralny pobyt w charakterze Visiting Professor

Rady naukowe i redakcje

 • członek Rady Naukowej Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • członek Rady Naukowej czasopisma “Przegląd Tomistyczny”
 • redaktor naczelny czasopisma “Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”
 • członek Komitetu Redakcyjnego serii “Studia Copernicana”
 • członek Komitetu Redykcyjnego serii “Bibliotheca Litterarum Mdeii Aevi. Artes – Opera”

Najważniejsze publikacje

 • A History of the Józef Mianowski Fund, współautorzy: Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Leszek Zasztowt, Warszawa 2013, s. 166.
 • Marcin  Polak, Kronika papieży i cesarzy, tekst łaciński wg wyd. Ludwiga Weilanda (MGH Scriptores, t. XII), przekład polski i komentarz: Agnieszka Fabiańska i Jacek Soszyński, Wstęp: Jacek Soszyński, Kęty 2008, s. 456.
 • Sacerdotium – Imperium – Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich, Warszawa 2006, s. 342.
 • Hastings 1066, Warszawa 2003, s. 200.
 • Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce, „Studia Copernicana” t. XXXIV, Warszawa 1995, s. 194.

Tłumaczenia

 • P. Ahonen, G. Corni, J. Kochanowski, R. Schulze, T. Stark, B. Stelzl-Marx, People on the Move, Oxford – New York 2008 [przekład materiałów polskich J. Soszyński].
 • Donald W. Treadgold, Wolność. Zarys historii, tłum. Anna Soszyńska i Jacek Soszyński, Warszawa 1996, s. 404.
 • Cyril Beeching, Słownik dat, tłum. Jacek Soszyński, Kraków–Warszawa 1995, s. 228.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT