dr Karolina Karpińska

6 maja 2019

Adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki

pok. A02
dyżury: pon. 10.00-13.00, śr. 11.30-14.00
e-mail: karolinakarpinska001@gmail.com
ORCID 0000-0002-1477-6622

Zainteresowania naukowe

 • historia nauczania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania matematyki na ziemiach polskich w czasach zaborów,
 • historia matematyki.

Wykształcenie

 • 2008 – magisterium uzyskane na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność: nauczanie matematyki i informatyki),
 • 2008–2014 – studia doktoranckie w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2016 – dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskany w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (specjalność: historia matematyki).

Artykuły

 1. O egzaminie maturalnym z matematyki na obszarze zaboru pruskiego od XVIII do początku XX wieku, „Antiquitates Mathematicae” 11(2017), s. 157–201 (współautor: S. Domoradzki).
 2. Teaching thinking in terms of functions fulfilling the fundamental idea of Merano Programme in the Torun Classic Gymnasium in early twentieth century, „Technical Transactions / Czasopismo Techniczne” 2-NP (2015), s. 173–190.
 3. Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki w Szkole Realnej w Toruniu w II połowie XIX wieku, „Antiquitates Mathematicae” 8(2014), s. 75–140.
 4. O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, „Rozprawy z dziejów oświaty”, tom L, 2013, s. 113–148.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 1. O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku, [w:] 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. až 26. 8. 2014, red. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2014, s. 183–188.
 2. Nauczanie matematyki w szkołach średnich Torunia w XIX w., [w:] 34. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 23. 8. až 27. 8. 2013, red. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2013, s. 107–122.
 3. Matura z matematyki w Gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX w., [w:] Nauka-Etyka-Wiara 2013, Nauka – możliwości i ograniczenia, Konferencja CHFPN 30 maja – 2 czerwca 2013, Warszawa 2013, s. 181–191 (współautor: B. Klemp-Dyczek).

Redakcja naukowa książek

 1. R. Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Warszawa 2019.

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji (wybór)

 1. Mathematics teaching in gymnasiums and real schools in Poland in the years 1795–1918. Schools with Polish and German an the language of instruction – comparison, w trakcie konferencji: 8th European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, Oslo (Norwegia), 20-16.07.2018.
 2. O nauczaniu matematyki w szkołach z polskim i niemieckim językiem wykładowym w czasach zaborów – porównanie, w trakcie konferencji: XXXII Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo, 2326.04.2018.
 3. Program Merański z matematyki w Toruniu w latach 19051911, w trakcie konferencji: XXXI Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo, 2226.05.2017.
 4. Karl Weierstass jako nauczyciel w drodze do kariery akademickiej, w trakcie konferencji: XXXI Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo, 2226.05.2017.
 5. Zmiany zakresów nauczania matematyki w gimnazjach w Toruniu, Gdańsku, Kołobrzegu, Inowrocławiu, Chełmnie i Braniewie od XVI do początku XX wieku, w trakcie konferencji: III Konferencja Matematyczno-Informatyczna „CongressioMathematica”, Rzeszów, 27-29.09.2017.
 6. The role of Matura examination in Mathematics and its influence on the development of mathematical culture in the territory of Poland under Prussian partition and in the first years after regaining independence, w trakcie konferencji: Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century,Kraków, 13–15.09.2017 (referat wygłoszony wspólnie z S. Domoradzkim).
 7. Otto Reichel’s construction tasks as an example of work with gifted gymnasial students in the Torun Gymnasium in the 19th century, w trakcie konferencji: Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century,Kraków, 13–15.09.2017 (referat wygłoszony wspólnie z B. Klemp-Dyczek).
 8. Matematyka „szkół uczonych” na ziemiach polskich w XVIXIX w. Wnioski dla współczesnej praktyki edukacyjnej, w trakcie seminarium: Multidyscyplinarne Badania nad Przeszłością, cz. II. Podążać śladami poprzedników?, Warszawa, IAE PAN, 21.11.2017.
 9. Geometria kół Otta Reichela – praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, w trakcie konferencji: X Północne Spotkania Geometryczne, Olsztyn, 29–30.06.2016.
 10. Teaching thinking in terms of functions – fulfilling the fundamental idea of Merano Programme in the Torun Classic Gymnasium in early twentieth century, w trakcie konferencji: Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II, Kraków, 11–13.06.2015.
 11. O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku, w trakcie konferencji: 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí (Czechy), 22–26.08.2014.
 12. O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, w trakcie konferencji: Recepcja Nauk Ścisłych w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 18501920, Kraków, 20–22.09.2013.
 13. Nauczanie matematyki w szkołach średnich Torunia w XIX w., w trakcie konferencji: 34. mezinárodní konferenci Historie matematiky w Poděbradech, Poděbrady (Czechy), 23–27.08.2013.
 14. Matura z matematyki w Gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX w., w trakcie konferencji: Konferencja CHFPN Nauka-Etyka-Wiara 2013, Rydzyna, 30.05–02.06.2013 (referat wygłoszony wspólnie z B. Klemp-Dyczek).

Artykuły popularnonaukowe (wybór)

 1. Geometria Mikołaja Kopernika: o cięciwach w kole, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 6(2018), s. 40–49.
 2. Wpływ odzyskania niepodległości przez Polskę na nauczanie matematyki w szkołach średnich, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 5(2018), s. 43–48.
 3. Pierwsze egzaminy maturalne z matematyki na ziemiach polskich (17891805), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 4(2018), s. 42–49.
 4. O sposobie oceniania z matematyki. Gimnazjum w Inowrocławiu na przełomie XIX i XX wieku, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 3(2018), s. 34–39.
 5. Trygonometria płaska w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX wieku (cz.II.), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 2(2018), s. 40–49.
 6. Trygonometria płaska w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX wieku (cz.I.), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 1(2018), s. 41–49.
 7. Planimetria w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX i na początku XX wieku, cz.II. Konstrukcje trójkątów, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 6(2017), s. 40–47.
 8. Planimetria w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX i na początku XX wieku, cz.I. Analiza części planimetrycznej podręcznika „Die Elementar Mathematik” L. Kambly’ego, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 5(2017), s. 37–42.
 9. Szkoły typu realnego na ziemiach polskich zaboru pruskiego: rodzaje i charakterystyka szkół oraz procedury przeprowadzania matur, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 4(2017), s. 38–44.
 10. Przyrządy miernicze i ich wykorzystanie w nauczaniu szkolnym matematyki od XVII do końca XIX wieku, cz.II. Zadania z miernictwa, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 3(2017), s. 38–44.
 11. Przyrządy miernicze i ich wykorzystanie w nauczaniu szkolnym matematyki od XVII do końca XIX wieku, cz.I. Opis przyrządów mierniczych, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 2(2017), s. 37–45.
 12. Matury z matematyki w gimnazjach klasycznych zaboru pruskiego, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 1(2017), s. 35–45.
 13. Matematyka w toruńskich szkołach ponadelementarnych w latach 17931920 (cz.2), „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 6(2016), s. 51–56.
 14. Matematyka w toruńskich szkołach ponadelementarnych w latach 17931920 (cz.1), „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 5(2016), s. 42–53.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT