Dyrekcja

12 lutego 2014

Director:  prof. dr hab. Leszek Zasztowt

Z-ca dyrektora ds. ogólnych:  dr hab. Jarosław Włodarczyk, prof. PAN

Główny księgowy:  Juliusz Milewski

Przewodniczący Rady Naukowej:  prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

 

Arrow Button Wróć