Dyrekcja

 

Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

Z-ca dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN

Główny księgowy: Wanda Pszczółkowska

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

 

Arrow Button Wróć