Prof. dr hab. Jan Piskurewicz

12 lutego 2014

Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki

pok. A21

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: pon. 11.00–13.00, czw. 11.00–13.00

e-mail: jan.piskurewicz@wp.pl

ORCID: 0000-0002-6891-8593

JPiskurewicz

Zainteresowania naukowe

Historia nauki, historia organizacji nauki, polityka naukowa, historia oświaty.

Wykształcenie

 • 1973–1978 studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1978 magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1985 doktorat w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1996 habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2011 profesura zwyczajna

Zatrudnienie

 • 1978–1985 asystent i st. asystent w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1986–1996 adiunkt w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
 • 1991–1993 naczelnik Wydziału Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki w Komitecie Badań Naukowych
 • 1993–1995 zastępca dyrektora ds ogólnych w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 1998–2003 adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002–2019 profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Humanistycznym a następnie Pedagogicznym
 • 2003–2019 kierownik Katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2007– 2015 kierownik Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
 • 2019– profesor w Instytucie Historii Nauki PAN

Doświadczenie międzynarodowe

 • 1980 wymiana naukowa: Polska i Radziecka Akademia Nauk, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne, Leningrad, ZSRR
 • 1983 wymiana naukowa: Polska i Radziecka Akademia Nauk, Centralne Państwowe Archiwum Rewolucji Październikowej, Moskwa, ZSRR
 • 1986 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives de Musée Curie i Bibliothèque Nationale, Paryż, Francja – współpraca z Archives de Musée Curie w opracowaniu korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie
 • 1990 stypendium im. Jana Brzękowskiego, Biblioteka Polska w Paryżu, Francja – współpraca z Biblioteką Polska w Paryżu w opracowaniu i wydaniu korespondencji Tadeusza Makowskiego i Zygmunta Lubicza Zaleskiego
 • 1991 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives de Musée Curie i Bibliothèque Nationale, Paryż, Francja
 • 1996 stypendium Lanckorońskich (przyznawane przez Polską Akademię Umiejętności), Biblioteca Casanatense, Biblioteca Nazionale, Rzym, Włochy
 • 1999 stypendium Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes, Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 1999 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 2000 wymiana naukowa: PAN i CNRS, Archives Nationales i Archiwum UNESCO, Paryż, Francja
 • 2003 na zaproszenie Instytutu Polskiego w Paryżu odczyt Marie Curie – étudiante et enseignante oraz wywiad w Radio France Internationale, poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie a na zaproszenie organizatorów w trakcie konferencji zorganizowanej przez Instytut Curie w Paryżu jako część uroczystości 100-lecia Nagrody Nobla dla Piotra i Marii Curie [pod patronatem prezydenta Jacquesa Chiraca] odczyt Marie Curie et la Pologne.
 • 2005 stypendium British Academy w Londynie, Bodleian Library, Oxford, Wielka Brytania
 • 2008 stypendium Lanckorońskich (przyznawane przez Polska Akademię Umiejętności), Archivio Storico dell’Univerista’ di Bologna, Biblioteca Communale dell’Archiginnasio – Sezione dei Manoscritti e dei Rari w Bolonii,  Biblioteca Nazionale w Rzymie i Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea w Rzymie, Włochy
 • 2012 Biblioteka i Stacja Naukowa PAN w Rzymie – wizyta studyjna z referatem (Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku) w ramach promocji mojej książki Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012
 •  2013 badania w Archiwum Einsteina w Hebrew University w Jerozolimie do tematu o związkach Einsteina z Marią Skłodowską-Curie
 •  2014 kwerenda w Bibliotheque Nationale w Paryżu do tematu o związkach Einsteina z Marią Skłodowską-Curie
 • 2016 – kwerenda w Archives Curie i w Archives École Superieure de Physique et Chimie Industrielle w Paryżu do tematu o związkach Marii Curie ze środowiskiem naukowym francuskim oraz spotkania z badaczami francuskimi zainteresowanymi tym tematem

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • kierowanie grantem badawczym KBN (nr projektu 1 HO 1G 03609) obejmującym przygotowanie do wydania tomu Korespondencji Marii Skłodowskiej Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej
 •  główny wykonawca w grancie badawczym KBN (nr projektu 1 HO2 F003 17) Kadry dla nauki w Polsce: Stan i perspektywy rozwoju – kierownik grantu prof.dr hab. Małgorzata Dąbrowa Szefler
 • udział w projekcie finansowanym przez MNiSW  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.(nr projektu 11H11012580) Historia nauki polskiej 1944–1989, tom X, wykonawca części Społeczny ruch naukowy w Polsce okresie 1944–1989

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN
 • „Nauka Polska”
 • „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
 • „Forum Pedagogiczne”

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – członek rzeczywisty
 • Kasa imienia Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki – członek zarządu

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, 311 ss.
 • Między nauką a polityką.Maria Skłodowska Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, 248 ss.
 • Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998, 250 ss.
 • W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski [1865–1949], Warszawa 1993, 205 ss.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869–1906, Warszawa 1990, 232 ss.

Redakcje naukowe

 • Herbart znany i nieznany.W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego SDB, Warszawa 2006, 216 ss.
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904–1934 [pod red. Jana Piskurewicza], Lublin 1998, 312 ss.
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej–Curie 1881–1934 [oprac. J. Piskurewicz, K. Kabzińska, M. Malewicz, J. Róziewicz], Warszawa 1994, 445+XIX ss.

Artykuły

 • „Nauka Polska” jako miejsce dyskusji o potrzebach, organizacji i rozwoju nauki w Polsce w latach 1992–2017, „Nauka Polska” 2018, t. XXVII, s. 239–264.
 • Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach konferencji Solvaya, „Analecta” 2017, nr 1, s. 7–30.
 • Społeczny ruch naukowy w Polsce w latach 1944–1989, [w:] Historia Nauki Polskiej, t.X, Warszawa 2015, s.211–270.
 • Kształtowanie się systemu wychowania prewencyjnego w okresie działalności Jana Bosko-kontekst społeczny i polityczny, „Forum Pedagogiczne” 2015, nr 2, s.171–180.
 • Artur Wołynskij –uczastnik i istorik Janwarskogo Wosstania, [w:] Polskoe Janwarskoe Wosstanie 1863 goda. Istoriczeskije Sudzby Rossii i Polszi, Moskwa 2014, s.40–50.
 • Le ideologie, l’educazione e l’istruzione scolastica nell’Europa della prima metà del XX secolo, [w:] L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo, a cura di Grazia Loparco e Stanislao Zimniak, Roma 2008.
 • Józef  Michałowski – Fondatore e Responsabile del Centro Studi dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma (1921–1946), „Conferenze”, Roma 2007, s.12–27.
 • Die spirituelle und religiöse Entwicklung am Beispiel von Marie Skłodowska Curie, [w:] Theologie der Spiritualität-Spiritualität der Theologie(n), red. Erwin Möde, Regensburg 2007, s.249–263.
 • A la recherche des nouvelles voies d’echanges intellectuels internationaux: Marie Curie et la Société des Nations, [w:] Sur les traces de Marie Curie Sklodowska [materiały pokonferencyjne 25–27 czerwiec 2004],Plateau d’Assy 2004, s.14–18.
 • Udział instytucji rządowych i pozarządowych w przygotowaniu kadr dla nauki w Polsce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, nr 2, s.369–385.
 • Listy Tadeusza Makowskiego do Zygmunta Lubicza Zaleskiego, “Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” t.II, 1993, s.135–163 [wstęp i opracowanie J.Piskurewicz].
 • Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczpospolitej, “Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, z.3–4, s.601–613.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w okresie 1869–1906 [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku, pod red. B.Jaczewskiego, Warszawa 1987, s. 58–105.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT