Prof. dr hab. Jan Piskurewicz

12 lutego 2014

pok. A21

tel. +48 226572730

dyżury: pon. 11.00 – 13.00, czw. 11.00 – 13.00

email: janpiskurewicz@poczta.onet.pl

piskurewicz

Tematy badawcze

 • historia nauki
 • historia organizacji nauki
 • polityka naukowa
 • historia oświaty

Ważniejsze publikacje

Książki:

 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869-1906, Warszawa 1990, ss 232
 • W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski [1865-1949], Warszawa 1993, ss 205
 • Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998, ss 250
 • Między nauką a polityką.Maria Skłodowska Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, ss 248
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934 [oprac.z K.Kabzińską, M.Malewicz, J.Róziewiczem], Warszawa 1994, ss 445+XIX
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904-1934 [pod red. J. Piskurewicza], Lublin 1998, ss 312
 • Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego SDB, Warszawa 2006, ss. 216

Inne:

 • Listy Aleksandra Świętochowskiego z Gołotczyzny do Stanisława Michalskiego z lat 1930-1938 [oprac.J.Piskurewicz], “Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1987, nr 2 s.224-237.
 • Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w okresie 1869-1906 [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku, pod red. B.Jaczewskiego, Warszawa 1987, s. 58-105.
 • Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczpospolitej, “Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, z.3-4, s.601-613.
 • W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski i Fundusz Kultury Narodowej, “Tygodnik Powszechny” 1990, nr 5.
 • Listy Tadeusza Makowskiego do Zygmunta Lubicza Zaleskiego, “Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” t.II, 1993, s.135-163 [wstęp i opracowanie J.Piskurewicz]
 • Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939, “Analecta” 1994, nr 1, s.109-122.
 • Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918-1939, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 2 s.57-70
 • Józef Michałowski – założyciel i kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie [1921-1946], “Nauka Polska” t.VII [XXXII] 1998, s.63-84.
 • Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne, “Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. 1999, nr 13, s.51-65
 • Artur Wołyński i jego działalność popularyzująca naukę polską we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku, “Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. XXXIX 1999, s.63-77.
 • Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności, “Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2000, nr 15, s.65-80
 • Udział instytucji rządowych i pozarządowych w przygotowaniu kadr dla nauki w Polsce, “Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, nr 2, s.369-385.
 • Stypendia Carnegie-Curie, Maria Skłodowska-Curie i jej stypendyści, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2001, nr 3, s.95-108
 • Dzieje nauki w Europie średniowiecznej, w: Encyklopedia PWN. Historia.Średniowiecze i epoka nowożytna,Warszawa 2002, s.56-59.
 • Dzieje nauki w Europie nowożytnej, w: Encyklopedia PWN. Historia.Średniowiecze i epoka nowożytna,Warszawa 2002, s.110-114
 • A la recherche des nouvelles voies d’echanges intellectuels internationaux: Marie Curie et la Société des Nations, [w]:Sur les traces de Marie Curie Sklodowska [materiały pokonferencyjne 25- 27 czerwiec 2004],Plateau d’Assy 2004, s.14-18.
 • Wątki edukacyjne w życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie,[w:]Historia-społeczeństwo-wychowanie.Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, Pułtusk-Warszawa 2004, s.455-468
 • „Wyraźnie zbliża się”. Profesor Bogdan Suchodolski pod lupą SB (1947-1953), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”2007, nr 1, s.217-224.
 • Józef Michałowski –Fondatore e Responsabile del Centro Studi dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma (1921-1946), „Conferenze”, Roma 2007, s.12-27.
 • Die spirituelle und religiöse Entwicklung am Beispiel von Marie Skłodowska Curie [w] Theologie der Spiritualität-Spiritualität der Theologie(n), red. Erwin Möde, Regensburg 2007, s.249-263.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT