Marcin Broniarczyk

26 czerwca 2017

pok. A10

tel. 022 826 87 54

dyżury:  czw. 11-14

email: marcin.broniarczyk85@gmail.com

 

 

 

Zainteresowania naukowe: edukacja elit w dobie renesansu i baroku, historia oświaty i wychowania w okresie przedrozbiorowym, historia parlamentaryzmu, historia administracji, dzieje rodzin szlacheckich z terenu Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w XVI-XVIII wieku

Wykształcenie:

2015 – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy: „Kasztelanowie mniejsi z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV” – promotor: prof. dr hab. Edward Opaliński; recenzenci: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, prof. dr hab. Andrzej Rachuba

2009-2014 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – studia doktoranckie

2004-2009 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim – jednolite studia magisterskie w zakresie historii; tytuł pracy magisterskiej: „Szlachta wielkopolska  wobec  wojny trzydziestoletniej”

Publikacje:

Publikacje zwarte:

  1. Muzeum Ziemi Rawskiej 1966-2016, [Rawa Mazowiecka 2016], ss. 56 (wspólnie z: M. Grzyb, A. Pawłowska).

Artykuły naukowe, popularnonaukowe, recenzje:

  1. Szlachta wielkopolska wobec wojny trzydziestoletniej. Zarys problematyki, [w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, T. 5, Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kraków 2008, s. 31-46.
  2. Piotrków w okresie wojny polsko-rosyjskiej (1919-1921), „Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego”, z. 8, 2010, s. 8-29 (wspólnie z: P. Baranowski).
  3. (Rec.) Jadwiga Brzezińska-Laszczkowa, Karol Ferdynand królewicz polski i biskup wrocławski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXVIII, 2011, nr 2, s. 338-343.
  4. Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXIX, 2012, nr 2, s. 251-302.
  5. Wykształcenie świeckich senatorów z Wielkopolski za Władysława IV, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 209-221.
  6. (Rec.) P. Klint, Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655, Wrocław 2012, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXI, 2014, nr 3, s. 692-697.
  7. Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, lata szkolne i peregrynacje, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 2017, t. 54, s. 11-26.
  8. O senatorach koronnych za Władysława IV (na marginesie: A. Korytko, “Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, ss. 484), “Kwartalnik Historyczny”, R. CXXV, 2018, nr 1, s. 149-166.

 

Arrow Button Wróć