Dr Marcin Dolecki

12 lutego 2014

pok. A07

tel. +48 226572732

dyżury: wtorki: 12-14; środy: 10:30-13

email: maarcindol@wp.pl

Marcin_Dolecki

Data i miejsce urodzenia: 1977–03–23, Warszawa.

 

Wykształcenie:

 • 2008 Doktor nauk humanistycznych (w zakresie historii nauki w zakresie historii chemii) w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy: Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871–1913) dla rozwoju chemii fizycznej.
 • 1999–2005 Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja w zakresie chemii fizycznej, tytuł pracy magisterskiej: Struktura monowarstw wybranych ditioli na Ag i Au.
 • 1996–2002 Studia w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja w zakresie starożytnej filozofii greckiej oraz filozofii wczesnochrześcijańskiej, tytuł pracy magisterskiej: Zagadnienie jedności i troistości Boga w filozofii św. Augustyna.

Praca naukowa:

 • 07.2008 – Adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 09.2004 – 06.2008 Asystent w Instytucie Historii Nauki PAN

Praca dydaktyczna inna:

 • 10.2008 – Wykłady z historii chemii na Wydziale Chemii UW (sem. zimowy, 15 h)
 • 10.2005 – Wykłady z filozofii na Wydziale Chemii UW (sem.: zimowy i letni, 15 h/sem.)
 • 01.2008 – Sekretarz techniczny Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

Główne zainteresowania naukowe:

Historia chemii fizycznej, w szczególności początki chemii fizycznej na ziemiach polskich (przełom XIX i XX w)

Grecka i łacińska trynitologia patrystyczna.

Publikacje:

Książki naukowe:

 • Marcin Dolecki: Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871–1913) dla rozwoju chemii fizycznej. Warszawa 2009.

Oryginalne prace twórcze:

 1. Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika ‘Wszechświat’ w latach 1882–1914. „Analecta”, 2005, s. 167–184.
 2. Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach ‘Chemika Polskiego’. „Analecta”, 2007, s. 139– 63.
 3. Badania Ludwika Brunera (1871–1913) z zakresu kinetyki chemicznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2007 nr 2, s. 103–135.
 4. Badania Ludwika Brunera z elektrochemii. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2007 nr ¾, s. 165–184 .
 5. Augustyńska wykładnia wiary trynitarnej. „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2007, 5 [40], s. 65–99 .

Książka pod współredakcją:

 • Historia badań radiacyjnych w Polsce, red. Marcin Dolecki, Anna Trojanowska, Warszawa 2011.

Teksty w opracowaniach zbiorowych:

 1. Marcin Dolecki: Prace Ludwika Brunera w zakresie promieniotwórczości [w:] Historia badań radiacyjnych w Polsce, red. Marcin Dolecki, Anna Trojanowska, Warszawa 2011, s. 87-105.
 2. Marcin Dolecki, Anna Trojanowska: Wstęp [w:] Historia badań radiacyjnych w Polsce, red. Marcin Dolecki, Anna Trojanowska, Warszawa 2011, s. 11-18.

Recenzje:

 1. Alfred Neubauer: Bittere Nobelpreise. Norderstedt 2005, Books on Demand DmbH s. 123 (recenzja). “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2007, nr 2, s. 262–264.
 2. Adam Hulanicki: 60 lat polskiej chemii analitycznej (1945–2005), „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, pod redakcją Stefana Zameckiego, T. CLIX, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2010, 186 s. (recenzja). “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2011 nr 1, s. 323–327.
 3. Dzieje Nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze (bez redaktora naukowego), Warszawa 2011. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2012 nr 3-4, s. 334-338.

Sprawozdania i kronika:

 1. Sesja naukowa pt. ‘Roślinne środki odurzające w XIX-wiecznej nauce polskiej (Warszawa, 20 października 2004). „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki “, 2005, nr 1, s. 266–269.
 2. Sesja naukowa pt. ‘Etnofarmacja wschodniego pogranicza’. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2006, nr 3, s. 378–379.
 3. Coroczny przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2007, nr 2, s. 298–300.
 4. XVIII Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2008, nr 3-4, s. 411–415.
 5. Seminarium Zakładu Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki PAN, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2008, nr 3-4, s. 426–427.
 6. Halina Lichocka, Marcin Dolecki: Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w okresie od 1. 01 2010 do 31. 12. 2010. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2011 nr 3-4, s. 308-320.
 7. Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w dniu 30 maja 2011 r. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2011 nr 3-4, s. 320-323.
 8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“, 2013, nr 1, 191-206.

Tłumaczenia:

 • Ignacy Mościcki: Praca dyplomowa. O działaniu kwasu monochlorooctowego na β-naftyloaminę 1890/91 [w:] Halina Lichocka: Ignacy Mościcki, Radom 2011, s. 303–307. Tłum. z jęz. niemieckiego.

Arrow Button Wróć