mgr Mateusz Marszałkowski

3 stycznia 2019

Projekt „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

pok. A16

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: czw. 10.00-14.00

e-mail: mmarszalkowski@ihnpan.waw.pl

ORCID: 0000-0003-0063-9499

http://manuscripta.pl/osoby/marszalkowski.htm

 

Marszałkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

Dekoracje w średniowiecznych rękopisach, ze szczególnym uwzględnieniem zdobień filigranowych.

Wykształcenie

 • 2009 licencjat, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2013 magister, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2014– studia doktoranckie, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł rozprawy doktorskiej: Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza)

Zatrudnienie

 • 2018– Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2014-2015 Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347–1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych w Polsce. Program Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie Działań Muzealnych (priorytet: Ochrona i cysfryzacja dziedzictwa kulturowego), Nr EBOI: 40738/13/A1
 • 2015 Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. Projekt: Studium zabytkoznawcze grupy kodeksów pelplińskich z czasów od końca XIII do połowy XIV wieku
 • 2018– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl

Wybrane publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Zdobienia filigranowe – analiza styloznawcza, [w:] Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 107–122.
 • Monika Jakubek-Raczkowska, Mateusz Franciszek Marszałkowski, Twórca Graduału L13, [w:] Pelpliński Graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 123–146.
Artykuły
 • Toruńska Summa iuris canonici (Rps 27/II). Przyczynek do badań nad średniowieczną spuścizną iluminatorską państwa zakonnego w Prusach, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. Juliusz Raczkowski, przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych, Toruń 2018, s. 107–112, 304–306.
 • Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Priesterseminars in Pelplin, [in:] Die Ausstattung des Doberaner Münster. Kunst im Kontext, hg. Gerhard Weilandt, Kaja von Kossart, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2018, S. 185–189.
 • Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski, Toruń–Warszawa 2017, s. 373–388.
 • Badania nad dekoracjami filigranowymi średniowiecznych rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie – wprowadzenie do problematyki założeń, [w:] Trzeci Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki (Łódź, 8–11.10.2015), red. Krzysztof Stefański, Błażej Ciarkowski, Alina Barczyk, Koło Naukowe Historyków Sztuki. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, Łodź 2016, s. 87–94.
 • Statuty zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – przyczynek do badań nad sztuką w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach, “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 2015, 46, s. 105–126.
Inne
 • nota katalogowa: Rps 5/I: pismo i zdobienia (część poświęcona zdobieniom), [w:] Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. Marta Czyżak; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 22.
 • nota katalogowa: Rps 27/II: pismo i zdobienia (część poświęcona zdobieniom), [w:] Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. Marta Czyżak; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 108.


Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT