Maciej Jasiński

12 lutego 2014

pok. A02

dyżury: środy i piątki, godz. 10-13
nr tel. 22 65 72 836
e-mail: mjasinski[at]ihnpan.waw.pl

https://orcid.org/0000-0002-3484-4039

 

 

adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki;
sekretarz Redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”;
sekretarz Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Techniki i Kultury w IHN PAN;

Wykształcenie

2017 doktorat w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN;

2012 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW;

Zainteresowania badawcze

historia astronomii, wpływy światopoglądowe i filozoficzne na teorie astronomiczne, komunikacja naukowa we wczesnej epoce nowożytnej

Dorobek naukowy

Książki

 • Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia, (Bibliotheca Heveliana, t. 2), Warszawa, Gdańsk 2017;

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Pochodnie komet a pochodnie wojny. Stanisław Lubieniecki (1623–1675) i astrologia kometarna, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, red. Katarzyna Arciszewska i Urszula Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2018, ss. 59-71;
 • Dyletancki kompilator Stanisław Lubieniecki. Polemika z artykułem Sylwii Konarskiej-Zimnickiej Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian, „Res Historica”, 2017, nr 44, ss. 289-314, DOI: 10.17951/rh.2017.44.289-314;
 • Stanisław Lubieniecki (1623–1675) jako uczestnik res publica litteraria, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, numer monograficzny „Literatura wobec nauki: epoka staropolska”, 2017, nr 31 (51), ss. 191-212, DOI: 10.14746/pspsl.2017.31.8;
 • Korespondencja Jana Heweliusza. Dzieje rękopisów i stan badań, [w:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. Agnieszka Paulina Lew i Paulina Pludra-Żuk, Warszawa 2016, ss. 213-226;
 • Radius mathematicus Joachima Stegmanna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2015, t. 60, nr 3, ss. 33-53;
 • Nieznany list Jana Heweliusza do Johna Wallisa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2014, t. 59, nr 3, ss. 119-125;
 • Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2014, t. 23, nr 1, ss. 69-122;
 • (wraz z dr Marią Otto) The Polish Scholarship on Hevelius, [w:] Correspondance de Johannes Hevelius. Tome 1: Prolégomènes critiques, (De diversis artibus, t. 94), red. Chantal Grell, Turnhout 2014, ss. 595-619;
 • (wraz z prof. Jarosławem Włodarczykiem) Jan III Sobieski i uranografia polityczna XVII stulecia, [w:] Primus inter pares, czyli opowieść o królu Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2013, ss. 141-145,
 • toż w języku angielskim: Jan III Sobieski and the 17th century political uranography, [w:] Primus inter pares. The First among Equals – the story of King Jan III, red. Dominika Walawender-Musz, przekł. Justyna Gołąbek-Asikainen i Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Warszawa 2013, ss. 141-145;
 • The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia, [w:] Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, (Studia Copernicana, t. 44), red. Richard L. Kremer i Jarosław Włodarczyk, Warsaw 2013, ss. 61-67.
 • Mieszkańcy Księżyca w źródłach antycznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2013, t. 58, nr 4, ss. 29-42;

Recenzje

 • Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Red. Maria Mendel i Józef Włodarski , Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 262, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2016, t. 61, nr 1, ss. 175-179;
 • Nowa biografia Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2014, t. 23, nr 2, ss. 227-229;

Udział w konferencjach naukowych

 • referat Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “men of letters”, przedstawiony na konferencji ESHS 2018 „Unity and Disunity”, zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Historii Nauki oraz Brytyjskie Towarzystwo Historii Nauki, Londyn, wrzesień 2018;
 • referat Miejsce Stanisława Lubienieckiego młodszego (1623–1675) w dziejach astronomii, przedstawiony na konferencji Janusz Tazbir – historyk, zorganizowanej przez Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa, listopad 2017;
 • referat Astronomiczne dane obserwacyjne w Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego, przedstawiony na III Konferencji Matematyczno-Informatyczna „Congressio-Mathematica”, zorganizowanej przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki oraz Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Rzeszów, wrzesień 2017;
 • referat Projekt wydania korespondencji Jana Heweliusza (1611–1687), przedstawiony na XXXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Zielona Góra, wrzesień 2017;
 • referat Pochodnie komet a pochodnie wojny. Stanisław Lubieniecki i astrologia kometarna, przedstawiony na konferencji Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, październik 2016;
 • referat Captatio benevolentiae w korespondencji astronomicznej Stanisława Lubienieckiego, przedstawiony na konferencji List grecki i łaciński poprzez wieki, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Filologiczne oraz Fundację na rzecz Badań i Promocji Kultury Antycznej „Traditio Europae”, Toruń, wrzesień 2015;
 • referat Dzieje rękopisów korespondencji Jana Heweliusza, przedstawiony na konferencji De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti, zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW oraz Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, czerwiec 2015;
 • referat Correspondence between Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius in Lubieniecki’s Theatrum Cometicum, przedstawiony na konferencji The Practice of Scholarly Communication: Correspondence networks between Central and Western Europe, 1550–1700, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, wrzesień 2014;
 • referat The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia, przedstawiony na konferencji Hevelius 2011. An international conference to mark the quadricentennial of the birth of Johannes Hevelius, zorganizowanej przez PAN Bibliotekę Gdańską oraz Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Gdańsk, wrzesień 2011;
 • referat Mieszkańcy Księżyca w źródłach antycznych, przedstawiony na konferencji Bohater antyczny w literaturze i sztuce. Powiązania, konotacje i recepcje, zorganizowanej przez Studenckie Dyskusyjne Koło Naukowe Bubo, działające przy Instytucie Filologii Klasycznej UW, Warszawa, maj 2011;

Prace popularyzatorskie

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT