dr Magda Siuda-Bochenek

3 grudnia 2014

Oddział IHN PAN w Krakowie

e-mail: magda.siudabochenek@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Historia astronomii w Polsce, astronomia w XIX wieku, astronomia amatorska.

History of astronomy in Poland, XIX-century astronomy, amateur astronomy.

 

Publikacje

Jan Jędrzejewicz – a professional among amateur astronomers, „Czasopismo Techniczne.

Nauki Podstawowe” 2014, Zeszyt 1 NP (7), s. 225-231.

Arrow Button Wróć