dr Michał Piekarski

30 września 2014

pok. A10
tel. 022 826 87 54

dyżury: pon. 10-12, czw. 12-14
email: michal.piekarski@interia.pl

M. Piekarski2


Zainteresowania naukowe

Historia Uniwersytetu Lwowskiego w okresie autonomii galicyjskiej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego, kultura muzyczna Lwowa i II RP.

Wykształcenie

2008 magisterium w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
2010 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
2016 doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Warszawa 2018, ss. 354.
 • Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944, Warszawa 2017, ss. 462.

Artykuły

 • A Post-Doctorate in Musicology: Bronisława Wójcik-Keuprulian and Her Path to a Scientific CareerActa Poloniae Historica” 2018, vol. 117, s. 159-193.
 • Muzykolodzy z Uniwersytetu Jana Kazimierza w badaniach nad przeszłością muzyczną Lwowa i ziemi lwowskiej, „Przegląd Wschodni” 2018, z. 14 (56), s. 913-926.
 • Kręta droga kariery naukowej kobiety muzykologa. Bronisławy Wójcik-Keuprulian zmagania z dyscypliną i profesorem, [w:] Kobiece dwudziestolecie 1918–1939,  red. R. Sioma, Toruń 2018, s. 523-547.
 • Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 34, s. 85-100.
 • Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 99-124.
 • Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911–1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 183-194.
 • Діяльність Осипа Хомінського у музикознавчих польсько – українських контактах (до 1939 р.), „Українська Музика” 2014, z. 1, s. 100-109.
 • Professor Adolf Chybiński (1880-1952), Founder of Polish Musicology. The 100th Anniversary of  Establishing the Institute of Musicology at the University of Lemberg (Lwów), 1912-2012, “Musicology Today” 2012, nr 9, s. 38-64.
 • Życie koncertowe Lwowa w latach 1790-1830, „Przegląd Muzykologiczny” 2011, nr 8, s. 93-114.
 • Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 73-108.
 • Karol Mikuli – krzewiciel tradycji chopinowskich we Lwowie, [w:] V Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach, red. A. Olszańska, Związek Ormian w Polsce, Gliwice 2010, s. 22-43.
 • Johann Mederitsch i jego „Stabat Mater” w kontekście kultury muzycznej Lwowa, [w:] Musica Galiciana, red. G. Oliwa, Rzeszów 2010, t. 12, s. 55-66.
 • Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich, [w:] Rocznik Lwowski 2008-2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 81-107.

Recenzje

 • O monografii “Kwartalnika Muzycznego” ze Lwowem i Warszawą w tle. Małgorzata Sieradz, “Kwartalnik Muzyczny” (1928-1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015, ss. 688. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 2, s. 199-205.
 • Сергій Каліберда, Органи Львова і Галичини, Львів 2014, ss. 448. „Pro Musica Sacra” 2015, nr 13, s. 239-248.
 • The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, red. Mitchell G. Ash, Jan Surman, Basingstoke 2012, ss. 258. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, nr 3, s. 139-146.
 • Maria Ewa Sołtys, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008, ss. 222. Rocznik Lwowski 2008-2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 351-353.

Inne

 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Tradycje chopinowskie we Lwowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwów 2011.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne płyty CD Znaszli ten kraj? Utwory fortepianowe oraz pieśni polskich kompozytorów działających we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2011.

Granty i stypendia

 • Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: Preludium 3, panel: HS3 (kierownik 1-osobowego projektu zrealizowanego w latach 2013-2016)
 • Fundacja Lanckorońskich, stypendium na pobyt w Wiedniu (2018)

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT