mgr Paulina Pludra-Żuk

2 stycznia 2015

pok. A16

dyżury: czw. i pt. 10.00-12.00

email: pludrazuk@gmail.com

http://manuscripta.pl/osoby/pludra-zuk.htm

Zainteresowania badawcze:

  • funkcjonowanie tekstów w średniowieczu
  • kodykologia
  • temat pracy doktorskiej: Recepcja i rola “Aurory”, dwunastowiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rygi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

Wybrane publikacje:

  1. Hugon ze Św. Wiktora: Didascalicon – przekład (we współpracy z J. Soszyńskim – w druku).
  2. “Aurora” – wierszowana Biblia autorstwa Piotra Rigi (ok. 1145–1209): stan badań i perspektywy „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, 9:2015, s. 149-170.
  3. Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, Warszawa 2012 (we współpracy z M. Spandowskim).
  4. Tradycja rękopiśmienna Kroniki dwudziestu czterech generałów Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy, [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 2011 (t. 5), s. 185-210.
  5. Życiorys świętego Stanisława biskupa i męczennika pióra Bartłomieja Szotarewicza z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Częstochowa 2011 (we współpracy z M. Liśkiewicz i K. Wincewicz, pod kierunkiem prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego).
  6. Udział w internetowa publikacji korpusu tekstów i korespondencji Jana Dantyszka (Wydział „Artes Liberales”) – transkrypcje tekstów.

Arrow Button Wróć