mgr Michał Stanisław Jasiński

9 sierpnia 2017

 

pokój: A10

tel. +48 226572863

dyżury: poniedziałek i czwartek, godz. 10:30–13:00

email: michal.stanislaw.jasinski@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze

Szkolnictwo w zaborze rosyjskim, dzieje wschodniego chrześcijaństwa, historia informatyki.

Wykształcenie

2015 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

2008 magisterium w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Sekretarz redakcji rocznika „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (od 2016)

II sekretarz redakcji rocznika „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” (od 2016)

Dorobek naukowy

 

Artykuły naukowe

 • Cztery dekady prawosławia. Warszawska parafia pounicka w strukturach Patriarchatu Moskiewskiego w latach 1876–1917, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, t. 14, z. 1, s. 93–117.

Wystąpienia na konferencjach naukowych

 • Losy księży unickich po likwidacji w 1875 roku ich obrządku i eparchii chełmskiej – ujęcie statystyczno-biograficzne, referat wygłoszony 25.11.2016 r. na międzynarodowej konferencji naukowej „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)” zorganizowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znaczenie warszawskiej rezydencji ojców bazylianów dla życia społecznego regionu, referat wygłoszony 7.04.2016 r. na ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Chrześcijaństwo w Polsce” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Recenzje

 • Jan Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016, ss. 429, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 145–147.
 • Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przeł., oprac. i wstęp A. Szatyńska-Siemion, I.Z. Siemion, Warszawa 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 137–139.
 • Organon, vol. 47, 2015, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 142–145.
 • Organon, no 46 (numéro spécial), Varsovie, 2014: Daniel Beauvois, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2016, t. 25, s. 139–141.
 • Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries, Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, ss. 363, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2016, nr 2, s. 237–242.

Artykuły popularno-naukowe (wybór)

 • Zaklęty krąg nędzy, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 22–23.11.2014.
  Tekst otrzymał nagrodę główną w V edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” fundacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015) w kategorii artykuł prasowy – media drukowane.
 • Czy maszyny zastąpią humanistów?, „Rzeczpospolita”, Plus Minus, 09–11.11.2013.

Przekłady książek

 • Mitchell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, red. M. Łuszczyńska i R. Lappen, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (w zespole).
 • Chris Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010 (wespół z Barbarą Maliszewską).
 • Oficjalna Pamięć o Braciach Bielskich na Białorusi, w Polsce i w Izraelu, Program Geschichtswerkstatt Europa fundacji Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość 2010 (wespół z Konradem Kostrzewą i Filipem Lewandowskim).
 • Andrew Heywood, Teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (wespół z Barbarą Maliszewską i Dorotą Stasiak).
 • Richardson i Jacobs, Egipt, GLOBAL PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (w zespole).
 • Krystyn Lach-Szyrma, London Observed. A Polish Philosopher at Large, 1820–24, Signal Books, Oxford 2009 (w zespole; na język angielski).

Arrow Button Wróć