Redakcja

23 marca 2015

Redaguje kolegium w składzie:

red. nacz. – prof. dr hab. Bożena Urbanek, prof. PAN

z-ca red. nacz. – prof. dr hab. Jaromir Jeszke, prof. PAN

sekr. red. – dr Magdalena Paciorek

członkowie red.:

dr Anna Marek

mgr Andrzej Syroka

Komitet redakcyjny :

Przewodnicząca: doc. dr hab. Zofia Podgórska Klawe

Członkowie:

Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie – Niemcy)

Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie – Czechy)

Dr hab. Bożena Płonka Syroka, prof. PAN (Uniwersytet Wrocławski)

Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie – Litwa)

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Andrzej Śródka ( IHN PAN, Uniwersytet Jagielloński)

Arrow Button Wróć