Redakcja “Rozpraw z Dziejów Oświaty”

19 lutego 2015

 

Redaktor naczelny:

prof. PAN dr hab. Joanna Schiller-Walicka

 

Sekretarz redakcji:

dr Jan Szumski (także redaktor językowy w zakresie języka rosyjskiego)

 

Redaktor językowy (język polski):

mgr Anna Mędrzecka

 

Kolegium Redakcyjne:

Kalina Bartnicka

Daniel Beauvois (Francja)

Tadeusz Bieńkowski  

John Connelly (USA)

Julian Dybiec

David Frick (USA)

Leonid Gorizontow (Rosja)

Wiesław Jamrożek

Lech Mokrzecki

Kazimierz Puchowski

Hienadź Sahanowicz (Litwa, Białoruś)

Joanna Schiller-Walicka (redaktor naczelna)

Władysława Szulakiewicz

Jan Szumski (sekretarz redakcji)

Irena Szybiak

Adam Winiarz

Elena Wiszlenkowa (Rosja)

Leszek Zasztowt

Arrow Button Wróć