Instytut Historii Nauki PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

tel. 65 72 864, pok. 245

red. nacz. - prof. dr hab. Stefan Julian Zamecki
z-ca red. nacz. - doc. dr hab. Wanda Grębecka
sekr. red. - dr Anna Trojanowska
czł. red. - dr hab. Robert Zaborowski, prof. PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, (Quarterly Journal of the History of Science and Technology), wydaje Instytut Historii Nauki PAN

Czasopismo publikuje materiały oryginalne (nie zamieszczane uprzednio w innych wydawnictwach) z szeroko pojętej historii nauki i historii techniki. Na łamach KHNiT ukazują się zarówno rozprawy teoretyczne i metodologiczne, jak i prezentacje nowych źródeł i prace na nich oparte, recenzje i polemiki naukowe, informacje o ruchu naukowym w kraju etc. Autorami są historycy nauki i historycy techniki z całego kraju, a także zagranicy. Materiały są grupowane w następujących działach: ARTYKUŁY, KOMUNIKATY i MATERIAŁY, POLEMIKI i REFLEKSJE, PRO MEMORIA, RECENZJE, KRONIKA. Od 1971 roku do KHNiT dołączana jest (w formie oddzielnej wkładki) BIBLIOGRAFIA BIEŻĄCA HISTORII NAUKI I TECHNIKI (ukazało się już 110 zeszytów). KHNiT publikuje także pewne cykle materiałów: do najważniejszych należą AUTOBIOGRAFIE najwybitniejszych uczonych polskich. Cykl zapoczątkował druk Autobiografii profesora Władysława Tatarkiewicza ("Zapiski do autobiografii", nr 2/1976) oraz NABYTKI ARCHIWUM PAN (publikowany w numerze 2 każdego rocznika i prezentujący nowe materiały archiwalne uzyskane w roku poprzedzającym). Pierwszy numer Kwartalnika Historii Nauki i Techniki ukazał się w 1956 roku. W początkowym okresie był organem Komitetu Historii Nauki PAN (do 1960) W 1961 r. stał się organem Zakładu Historii Nauki PAN (obecnie, po licznych przekształceniach, Instytutu Historii Nauki PAN). Pierwszym Redaktorem Naczelnym KHNiT był prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI, Zastępcą Redaktora Naczelnego - prof. dr hab. Eugeniusz OLSZEWSKI, Sekretarzem redakcji - prof. dr hab. Waldemar VOISE (wówczas dr).

Strona domowa Kwartalnika

Oferta wydawnicza

http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/

http://www.portalwiedzy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Acejsh&catid=92%3Aczasopisma-elektroniczne&Itemid=107
Ostatnia modyfikacja strony: