Sekcja Historii Nauk Społecznych

19.04.2014 | 10.03.2016

dr hab. prof. PAN Andrzej Biernacki

dr Paweł Komorowski – kierownik

dr Jarosław Kurkowski

dr Michał Pędracki

mgr Paulina Pludra-Żuk

 

Sekcja Historii Nauk Społecznych, której tradycje sięgają roku 1969, wchodzi w skład Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki IHN PAN. W Sekcji podejmowane są badania z zakresu historii nauk społecznych i humanistycznych w szerokiej perspektywie chronologicznej i problemowej. Główne ich kierunki dotyczą historii kultury polskiej na tle dziejów powszechnych od epoki średniowiecza aż po wiek XX. Wśród podejmowanych tematów badawczych wymienić należy różnorodne zagadnienia historii historiografii średniowiecza i czasów nowożytnych, myśli społecznej i politycznej XVII-XVIII w., studiów literaturoznawczych, religioznawczych i orientalistycznych XIX-XX w., dziejów eksploracji Syberii. Badania służą poznaniu sylwetek i dorobku wybitnych uczonych, twórców kultury, środowisk naukowych i instytucji, a także warunków rozwoju kultury i nauki (jak np. mecenatu królów polskich – Jana III czy Stanisława Augusta). Prowadzone są we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji).

 

Od 13 01 2012 prof. Jacek Soszyński i mgr Paulina Pludra-Żuk przygotowują komentowany przekład dwunastowiecznego dzieła dydaktycznego Hugona ze Św. Wiktora, “Didascalicon, de studio legendi”. Praca ta wykonywana jest w ramach projektu „Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (I)” (numer projektu: 0038/FNiTP/H11/80/2011), finansowanego z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierowanego przez prof. dr hab. Mieczysława Mejora. Przewidywany koniec prac: 31 12 2014.

 

W ramach działalności Sekcji prowadzone jest także seminarium doktorskie.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT