Seminaria doktoranckie z historii medycyny

Sekcja Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Bożeny Urbanek od ponad 10 lat prowadzi comiesięczne seminaria doktoranckie z cyklu:

Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku

W podanym powyżej czasie wypromowanych zostało 9 doktorantów a kolejne osoby mają rozpoczęte przewody doktorskie. Należy również zaznaczyć, iż w spotkaniach uczestniczą coraz częściej także osoby po doktoracie, a obecnie przygotowujące się do otwarcia przewodu habilitacyjnego a nawet osoby posiadające już tytuł. Stałymi uczestnikami są profesorowie z innych uczelni wyższych.

Liczba uczestników spotkań waha się od 14-18 osób. Nasi potencjalni doktoranci wywodzą się z różnych środowisk naukowych m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczestników seminariów są m.in. absolwentki wydziału pielęgniarstwa, lekarze, farmaceuci, historycy, historycy nauki, archiwiści, historycy wychowania, pedagodzy. Należy też podkreślić, iż na nasze spotkania przybywają również lekarze i historycy medycyny z Litwy oraz z Niemiec.

Tematyka spotkań jak i podejmowanych prac doktorskich i habilitacyjnych jest różnorodna. Dotychczasowe badania uczestników naszych seminariów dotyczyły m.in. problematyki higieny i profilaktyki dzieci oraz młodzieży, podejmowanej w prasie medycznej II RP, opieki nad dzieckiem chorym w polskiej prasie medycznej XIX w. Ponadto interesowano się tematyką: dzieci nieślubnych w XIX w, pielęgniarstwa społecznego na wschodnich rubieżach II RP, gruźlicy w literaturze okresu Młodej Polski, organizacji izb lekarskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, polskich uzdrowisk , kształtowania się opieki hospicyjnej w Warszawie na przełomie XIX i XX w, a także rozwojem średniego szkolnictwa medycznego w PRL.

Obecnie w toku przygotowań są prace poświęcone zagadnieniom: działalności społeczno-politycznej kadry naukowej Wydziału Lekarskiego UW w okresie II RP; działalności społeczno-opiekuńczej zgromadzeń zakonnych w diecezji płockiej, emigracji lekarskiej do Niemiec w połowie XX w czy opiece położniczej w Warszawie w XIX w.

W ramach seminarium przygotowywane są również prace habilitacyjne. Ich dotychczasowa tematyka dotyczyła: metodyki leczenia ran w Powstaniu Warszawskim; kształtowania się środowiska studentów wydziałów Lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/49 oraz opieki geriatrycznej.

Uczestnicy seminarium przygotowują także konferencje naukowe, dotychczasowe prowadzone były wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym a poświęcone: szpitalnictwu i śląskim zgromadzeniom zakonnych a także tematyce różnych zawodów medycznych, funkcjonujących na ziemiach polskich w XIX i XX w ( cykl konferencji 2004-2012). Konferencje stawały się też okazją do prezentacji zbiorczych publikacji związanych z jej aktualną tematyką.

Seminaria doktoranckie odbywają się raz w miesiącu, w okresie od października do czerwca. Raz w roku organizowane jest seminarium wyjazdowe; dotąd uczestnicy seminarium odwiedzili: Niedzicę, Pszczynę, Opinogórę, Białystok – Druskienniki (na Litwie), czeską Pragę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w seminariach:

10.X 2017 r., godz. 13.00

14.XI 2017 r., godz. 13.00

23.I 2018 r., godz. 13.00

27.II 2018 r., godz. 13.00

20.III 2018 r., godz. 13.00

17.IV 2018 r., godz. 13.00

15.V 2018 r., godz. 13.00

20.XI 2018 r., godz. 13.00

11.XII 2018 r., godz. 13.00

15.I 2019 r., godz. 13.00

19.III 2019 r., godz. 13.00

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT