Seminarium Manuscripta.pl (IHN PAN) i Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL PAN), 24 maja 2017

13 maja 2017

Pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) oraz Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego dr Jerzy Kaliszuk wygłosi referat pt. Księgozbiory klasztorne w Polsce późnośredniowiecznej – reinterpretacja źródeł. Spotkanie odbędzie się 24 maja w Pałacu Staszica w sali A27 (dawna sala 19C) o godz. 16:00.

Arrow Button Wróć