Seminarium manuscripta.pl i Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL)

SEMINARIUM ODWOŁANE (odbędzie się w późniejszym terminie)
24. I 2018, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
Pracownia Literatury Średniowiecza IBL PAN
Retoryka a tekstologia. Problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)

20. XII 2017, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
mgr Agnieszka Jakubik (Instytut Filologii Klasycznej UW)
Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

Opis wystąpienia:
Epitalamia, czyli oracje matrymonialne, Gurina z Werony (1374-1460) – zachowane w przeważającej części w piętnastowiecznych manuskryptach, nie zostały dotąd gruntownie przebadane. Dokładna liczba zachowanych tekstów pozostaje nieznana, a autorstwo niektórych  – uznanych przez badaczy za mowy słynnego pedagoga, może budzić wątpliwości. W książce ‘The Renaissance of Marriage in Fifteenth-Century Italy’ Anthony D’Elia sporządził listę kilkuset piętnastowiecznych epitalamiów, na której znalazły się również oracje matrymonialne Guarina. Postanowiłam przyjrzeć się temu zestawieniu bliżej i poddać je weryfikacji.

Arrow Button Wróć