Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego

Pałac Staszica, Instytut Historii Nauki PAN, pok. A27

Czwartek (zwykle ostatni w miesiącu), godz. 14.30–16.00

 

Terminy spotkań w roku 2017/2018

 

28 września 2017 r.

prof. Kalina Bartnicka

Spotkanie organizacyjne

 

26 października 2017 r.

mgr Małgorzata Wasiukiewicz-Rogulska

Kobieta i dziecko w utopiach końca XVIII – początku XX wieku

 

23 listopada 2017 r.

dr Andrzej Skalimowski

Konstruowanie po wojnie statusu architekta jako twórcy poprzez zmianę programu studiów i wprowadzenie upaństwowionych biur projektowych

 

14 grudnia 2017 r.

mgr Daniel Brzeszcz

Czynniki wpływające na kształt programów szkolnych w XX i XXI wieku

 

25 stycznia 2018 r.

dr Joanna Dąbrowska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Humanistyczny wydźwięk badań naukowych profesora Ryszarda Wroczyńskiego

 

22 lutego 2018 r.

dr Teresa Gumuła, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kwestie nauczycielskie na łamach “Przeglądu Historyczno-Oświatowego”. Na 70-lecie czasopisma

 

29 marca 2018 r.

dr Marcin Wolniewicz, Instytut Historii PAN

O destalinizacji polskiej historiografii: przypadek Stefana Kieniewicza

 

26 kwietnia 2018 r.

dr Adam Matuszewski

Problem języka międzynarodowego w XVII wieku

 

24 maja 2018 r.

dr Andrzej Smolarczyk, Politechnika Białostocka

Polityka państwa wobec szkolnictwa mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej

 

 

Archiwum spotkań

Spotkania 2015/2016

Spotkania 2016/2017

 

Arrow Button Wróć