Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego

 

Terminy spotkań:

 

26 listopada 2015 roku

Dr Andrzej Smolarczyk

Polityka oświatowa państwa polskiego wobec szkolnictwa mniejszości białoruskiej w okresie międzywojennym

 

17 grudnia 2015 roku

Dr Jarosław Kurkowski

Obraz Rosji w polskim piśmiennictwie epoki stanisławowskiej

 

28 stycznia 2016 roku

Mgr Małgorzata Wasiukiewicz-Rogulska

Społeczna rola edukacji kobiet i dzieci w utopiach przełomu XVIII i XIX wieku

 

25 lutego 2016 roku

Prof. Witold Chmielewski

Działalność edukacyjna w polskim osiedlu Santa Rosa w Meksyku podczas II wojny światowej

 

31 marca 2016 roku

Mgr Michał Jasiński

Warszawski zakon bazylianów – zarys historii i działalności kulturalnej

 

30 czerwca 2016 roku

Dr Mikołaj Getka-Kenig

Pomnik Kopernika: nauka i polityka w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, 1807-1830

 

26 października 2017 roku

Mgr Małgorzata Wasiukiewicz-Rogulska

Kobieta i dziecko w utopiach końca XVIII – początku XX wieku

Arrow Button Wróć