Tom LI (2014)

22 lutego 2015

 

Artykuły

 

Zarina S. Gatina (Instytut Humanistycznych i Historyczno-Teoretycznych Badań im. A.W. Poletajewa, Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie)

zgatina@hse.ru

Irina M. Sawieliewa (Instytut Humanistycznych i Historyczno-Teoretycznych Badań im. A.W. Poletajewa, Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie)

isavelieva@yandex.ru

Academic Historians in Russian Media: a Selfie-Session

 

Kira A. Ilina (Instytut Humanistycznych i Historyczno-Teoretycznych Badań im. A.W. Poletajewa, Narodowy Uniwersytet Badawczy  – Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie)

keilina@hse.ru

The Time of ‘Bubbles’, or On the Phenomenon of Academic Attestation in post-Soviet Russia

 

Jurij Kurstak (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

jurik200381@mail.ru

Антон С. Будилович как ученый и преподаватель Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине

 

Walerij W. Lewczenko (Państwowy Uniwersytet Morski w Odesie)

levchenkolav@yandex.ua

История Одесского университета 1920-1933 гг.: конструирование традиций или разрыв преемственности?

 

Michał Piekarski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

michal.piekarski@interia.pl

„Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii

 

Małgorzata Terteka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

mgterteka@interia.pl

W 70 rocznicę śmierci dziekana tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Józefa Rafacza

 

s. Joanna Wiśniewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

s.joanna.am@gmail.com

Eliminacja sióstr zakonnych z systemu oświaty i wychowania Polski Ludowej

 

Materiały

 

Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911-1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski

 

Recenzje

 

Ewa Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 338 (rec. Leszek Zasztowt)

Jarosław Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 418 (rec. Przemysław Marcin Żukowski)

 

Autorzy

Instrukcja wydawnicza dla autorów

Do autorów

 

Arrow Button Wróć