Rozprawy z Dziejów Oświaty

 

Rozprawy z Dziejów Oświaty tom 49 2012 r

 

“Rozprawy z Dziejów Oświaty” – jedno z najstarszych ogólnopolskich czasopism poświęconych historii oświaty, wychowania oraz dziejom polskiej i powszechnej kultury edukacyjnej. Rocznik ukazuje się od 1958 roku, a jego redaktorami naczelnymi byli: Łukasz Kurdybacha (do 1973 r.), Józef Miąso (do 2009). Czasopismo składa się obecnie z trzech działów: artykułów, materiałów i recenzji. Zamieszczane są także sprawozdania z ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i sesji poświęconych historii edukacji. Publikowane są wyłącznie materiały oryginalne. “Dissertations for the History of Education”, one of the oldest Polish periodicals devoted to the history of education and education culture, appeared for the first time in 1958, under the editorial supervision of Łukasz Kurdybacha, who acted as Editor-in-Chief until 1973, when Józef Miąso took over (until 2009). Currently, the journal comprises three sections: Articles, Materials, and Book-reviews. Reports from important international and Polish conferences and sessions covering topics related to the history of education are also published. All contributions published are original.
Wszystkie publikowane na łamach „Rozpraw z Dziejów Oświaty” artykuły (zarówno zamówione przez Redakcję, jak i nadesłane przez autorów) podlegają ocenie przez niezależnych ekspertów. Od ich opinii, przedstawionej w formularzu recenzyjnym, w połączeniu z oceną całego Kolegium Redakcyjnego zależy decyzja o publikacji. Wszystkie artykuły są opatrzone streszczeniami w języku angielskim. Od tomu XLVII za 2010 rok czasopismo ukazuje się w nowej szacie graficznej. Od tomu XLVIII za 2011 publikowane są również teksty w językach rosyjskim i angielskim. All articles published in „Dissertations for the History of Education” (both articles ordered by the Editors and articles sent by the authors) are subject to a peer review by independent experts, their positive opinion, presented in writing – together with the positive opinion of the entire Editorial Board – is necessary condition of publication. Since Vol. 47 (2010) the journal appears in new graphical form. With Vol. 48 (2011) we are publishing also texts in Russian and English.

Czasopismo jest udostępnione na platformach elektronicznych:

The journal is available on the e-platform:

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (angielskie streszczenia)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (English summaries)

BazHum – numery archiwalne do 2011, t. 48.

BazHum

Od 2010 roku jest indeksowane na łamach International Bibliography of the History of Education and Children’s Literature. Bibliografia za lata 2010-2012: “History of Education & Children’s Literature” VIII, 2 (2013), s. 729-1097; za 2013 rok: “History of Education & Children’s Literature” IX, 2 (2014), s. 853-1105.

From 2010 „Dissertation for the History of Education” is indexed in the  International Bibliography of the History of Education and Children’s Literature. The bibliography 2010-2012: “History of Education & Children’s Literature” VIII, 2 (2013), pp. 729-1097. The bibliography 2013: “History of Education & Children’s Literature” IX, 2 (2014), pp. 853-1105.

W ewaluacji ICI Journals Master List 2014 czasopismo uzyskało wskaźnik ICV w wysokości 59,26 pkt. Od października 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS. W rankingu czasopism punktowanych MNiSW z grudnia 2015 r. pismo otrzymało 10 pkt.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

INFORMACJA O AUTORACH

FORMULARZ RECENZJI / REVIEW FORM

KONTAKT

 

Zawartość:

Tom LIII (2016)        (English version with summaries)

Tom LII (2015)        (English version with summaries)

Tom LI (2014)        (English version with summaries)

Tom L (2013)        (English version with summaries)

Tom XLIX (2012)        (English version with summaries)

Tom XLVIII (2011)        (English summaries)

Tom XLVII (2010)        (English summaries)      

Bibliografia zawartości “Rozpraw z Dziejów Oświaty” za lata 1958-2013

 

Arrow Button Wróć